Zasurfujte si, fyzikári!

Fyzika inšpirácie

Zaujímavé stránky nielen pre učiteľov a učiteľky fyziky

Nekreslená veda

Populárno­‑náučné videá na internete považuje nemalá časť verejnosti aj odborníkov za budúcnosť vzdelávania. Pomocou e­‑learningu sa môžu ľudia učiť z pohodlia svojich domovov o prakticky akejkoľvek téme. Samozrejme, školu zatiaľ videá nenahradia, k vzdelanostnej úrovni populácie však prispieť môžu (ak nejde práve o virálne videá šíriace hoaxy a dezinformácie). Známa je Khan Academy (dostupná aj v češtine) alebo lekcie TedED. Poznáte však cyklus NEZkreslená věda českej Akadémie vied? Krátke animované videá sú tematicky zamerané na vedu a edukačnou (zábavnou) formou približujú zaujímavé javy z rôznych vedeckých odborov. Prvá séria vznikla už v roku 2014 a v súčasnosti existuje už viac ako tridsať videí.

Aj LEGO vzdeláva

LEGO patrí k najobľúbenejším hračkám na celom svete. Skladaním plastových kociek sa deti nielen hrajú, ale aj učia. Aj preto majú LEGO radi nielen deti, ale aj ich rodičia. Prečo nevyužiť jeho potenciál aj v školskom vzdelávaní? Na oficiálnej edukačnej stránke spoločnosti LEGO nájdete množstvo inšpirácií, pripravených aktivít a návrhov vyučovacích hodín pre všetky vekové kategórie žiakov. Sú rozdelené do kategórií veda, technológie a programovanie. Dostupné sú aj rôzne vzdelávacie aplikácie a softvér. Niektoré aktivity je možné realizovať s bežnými kockami, ďalšie vyžadujú špeciálne dieliky či sady, ktorých nákup neprichádza na väčšine slovenských škôl do úvahy. Inšpirovať sa nimi však isto dá. Množstvo ďalších edukačných nápadov s Legom nájdete na internete aj inde. Stačí zadať do vyhľadávača kľúčové slová „lego education pinterest“.

Hacking STEM

Dnešní učitelia sa na nedostatok kvalitných vzdelávacích materiálov a inšpirácií už skutočne sťažovať nemôžu. Roztrhlo sa s nimi vrece. Ak učíte prírodovedné alebo technické predmety, môžete napríklad siahnuť po množstve bádateľsky orientovaných aktivít, pomocou ktorých sa žiaci učia praktickou činnosťou a poučky sú druhoradé. Návody na kompletné spracovanie viacerých tém ponúka aj vzdelávací projekt spoločnosti Microsoft s názvom Hacking STEM. Nechajte žiakov vyrobiť si telegraf, robotickú ruku, seizmograf, veternú turbínu, anemometer, baterku a skúmať oceány. Premena na malých výskumníkov a dizajnérov bude baviť nielen ich, ale aj vás. A to nie je málo. 

Vedátor

Sledovať dianie vo svete vedy nebolo nikdy jednoduchšie. Nadchnite žiakov pre vedu a jej nové objavy! Odporučte im webstránky, ako In Vivo magazín, sekciu o vede ČT24 či Vedátor. Na poslednej menovanej sa objavil aj článok s odporúčanými Youtube kanálmi, ktoré sú venované vede. Upozornenie, v článku objavené informačné poklady vás môžu výrazne obrať o čas, ktorý s nimi strávite. Až také sú skvelé.

Dobrých populárno-náučných portálov o vede a technike je na Slovensku pomenej. Aj preto ma teší činnosť ľudí, ktorí stoja za projektom Vedátor. Na jeho Facebooku a webstránke nájdete pravidelný prísun zaujímavého čítania o vede, vesmíre, prírode a technológiách. Obsah je vtipný a svieži. Myslím, že v mnohých prípadoch použiteľný priamo na vyučovaní. Určite vyskúšajte!

Vedomostné ostrovy

Nadácia Volkswagen Slovakia v spolupráci so SEA – Agentúrou pre vzdelanie a vedu darovali stovke slovenských škôl interaktívne kiosky Vedomostné ostrovy, ktoré sú plné zaujímavých poznatkov či zábavných testov. Ak medzi tieto školy nepatríte, nemusíte smútiť. Na stránke projektu sú Vedomostné ostrovy dostupné pre všetkých zdarma. Obsahujú informácie z techniky, nemeckého jazyka, ekológie alebo fyziky. Spracované sú netradičnou encyklopedickou formou tak, že javy vysvetľujú na príkladoch, s ktorými sa žiaci stretávajú v reálnom živote. Súčasťou Vedomostných ostrovov je aj virtuálny kariérny poradca. 

Projekt MASS

Európsky projekt MASS slúži na inováciu prírodovedného vzdelávania na školách. Učiteľom poskytuje množstvo vypracovaných metodík (väčšina zatiaľ len v angličtine, alebo iných jazykoch) na biológiu, chémiu, fyziku či geografiu. Väčšina metodík v sebe obsahuje využitie digitálnych technológií. Na podstránke Pro učitele nájdete príručky a ukážkové lekcie v češtine. V príkladoch dobrej praxe príručky Věda pro „digitální“ generaci sú výborné metodiky ako napr. Pozorování Atén z vesmíru, Brazílie – země deštných lesů a přelidněných měst, Analýza socioekonomických rozdílů v rozvoji světa a pod. Zároveň obsahuje aj odkazy na množstvo výučbových online hier

Začnite so žiakmi bádať!

Ak chceme, aby boli žiaci aktívni, sami sa pýtali zvedavé otázky, boli motivovaní a škola bola viac prepojená s reálnym svetom, začnime na vyučovaní bádať. Ako na to, vám poradí šikovná príručka Pět kroků, ktorú vydala organizácia Tereza v rámci českého programu GLOBE. Vo formáte pdf je dostupná na tomto odkaze. Príručka obsahuje tipy, ako prekonávať najčastejšie bariéry pri zavádzaní bádateľsky orientovaného vyučovania na školách a viaceré príklady dobrej praxe. Jej súčasťou je aj metodický opis desiatich doposiaľ nepublikovaných bádateľských lekcií, ktoré môžete okamžite využiť v prírodovedných predmetoch. 

Edu.ceskatelevize.cz

V dobe učenia sa na diaľku badať zvýšený záujem o edukačné videá. Vyhľadať ich na internete v dostatočnej kvalite a v jazyku, ktorý by bol pre žiakov zrozumiteľný, môže byť celkom tvrdý oriešok. Aj preto prichádza Česká televízia s projektom ČT edu. Na jeho stránke je dostupných viac ako 3 000 krátkych videí, ktoré sú vyberané učiteľmi a odborníkmi na vzdelávanie. Veľkou výhodou ČT edu je rýchlosť a jednoduchosť vyhľadávania videí k požadovaným témam pomocou zabudovaných filtrov a kategorizácie obsahu do predmetov. Autori projektu neostali len pri výbere videí, ale pre učiteľov, rodičov a žiakov ponúkajú aj konkrétne tipy, ako s videami pracovať. Pod tipmi k videám nájdete na stiahnutie aj všeobecný pracovný list na samostatnú prácu žiaka. Vybrané videá sú pridávané aj do tematických kolekcií alebo rozdelené podľa predmetov. Toto je balíček na fyziku.

Akadémie vied pre školákov

Pomoc pri učení ponúkajú aj vedci z akadémií vied. NEZkreslená věda je dlhodobý vzdelávací cyklus českej Akadémie vied. Krátke animované videá tematicky zamerané na vedu a poznanie približujú zaujímavé javy najmä z prírodných vied. Videá sú profesionálne spracované, nechýba im vtip a pohodlne nahradia výklad učiteľa. Slovenská akadémia vied začala s tvorbou videí pod názvom SAV vzdeláva žiakov. Nedosahujú profesionálnu úroveň českých videí, ale môžu sa hodiť. Zaujímavé slovenské YouTube kanály so vzdelávacím obsahom nájdete zas opísané v tomto článku.

Učenie (sa) vonku nás baví

Vyučovaniu vonku sme sa v našej rubrike už viackrát venovali. Teší ma, že si nachádza čoraz viac priaznivcov aj na Slovensku, čoho dôkazom je aj kvalitne spracovaná príručka od Daphne – Inštitútu aplikovanej ekológie, ktorá je bezplatne dostupná na stránke organizácie. Poradí vám s učebnými pomôckami, inšpiruje ako prepájať viaceré predmety do tematicky orientovaného vyučovania a najmä ponúkne viaceré overené aktivity, ktoré pokrývajú učivá biológie, geografie, matematiky či fyziky. Pre školy z Bratislavského kraja ponúka príručka aj tipy na zaujímavé lokality využiteľné na exkurzie a bádateľsky zamerané vyučovanie v teréne

Pokusy pro děti

Námetov na pokusy, hry alebo tvorivé aktivity pre deti, nie je nikdy dosť. Nájdete ich v desiatkach kníh a publikácií. Ak ich práve nemáte poruke, hodiť sa vám môže aj česká stránka pokusyprodeti.cz, na ktorej nájdete množstvo zaujímavého obsahu. Určite vyskúšajte! Pokojne aj na deťoch. 

Zasurfujte si, fyzikári!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to top