Zasurfujte si, prírodopisári!

Biológia inšpirácie

Zaujímavé stránky nielen pre učiteľov a učiteľky biológie a prírodopisu

Tabletop Whale

Máte radi biológiu? Potom si isto obľúbite aj webstránku plnú interaktívnych infografík, ktoré pripravuje študentka biológie na University of Washington Eleanor Lutz. Podrobne oboznamujú s fungovaním ľudského tela, buniek a mnohými ďalšími oblasťami fungovania organizmov.

Minúty z prírody

Inšpirujte sa krátkymi videami z prírody a vydajte sa spolu so žiakmi na dobrodružstvo! Webstránka ponúka k videám aj návrh hier a jednoduchých vzdelávacích aktivít, pomocou ktorých premeníte učenie sa o rastlinách a živočíchoch na skutočný zážitok. 

Materiály k bádateľskému vyučovaniu prírodných vied

Surfujte s nami sme už predstavili viacero kvalitných zdrojov vzdelávacích materiálov, pomocou ktorých premeníte tradičné frontálne vyučovanie na konštruktivistické – také, v ktorom žiaci získavajú vedomosti a zručnosti svojou vlastnou bádateľskou aktivitou. Tentoraz môžete siahnuť po materiáloch Univerzity Palackého v Olomouci, ktoré pokrývajú témy biológie, chémie, geológie a paleontológie na základných aj stredných školách. Po bezplatnej registrácii na stránke sú vám k dispozícii námety na laboratórne (praktické) cvičenia aj množstvo pútavých článkov obsiahnutých v čítankách pre jednotlivé predmety. 

Hacking STEM

Dnešní učitelia sa na nedostatok kvalitných vzdelávacích materiálov a inšpirácií už skutočne sťažovať nemôžu. Roztrhlo sa s nimi vrece. Ak učíte prírodovedné alebo technické predmety, môžete napríklad siahnuť po množstve bádateľsky orientovaných aktivít, pomocou ktorých sa žiaci učia praktickou činnosťou a poučky sú druhoradé. Návody na kompletné spracovanie viacerých tém ponúka aj vzdelávací projekt spoločnosti Microsoft s názvom Hacking STEM. Nechajte žiakov vyrobiť si telegraf, robotickú ruku, seizmograf, veternú turbínu, anemometer, baterku a skúmať oceány. Premena na malých výskumníkov a dizajnérov bude baviť nielen ich, ale aj vás. A to nie je málo. 

Earth Happy Project

Spoločenskú zodpovednosť vzdelávať najmladšiu generáciu si uvedomuje aj čoraz viac firiem. Niektoré zájdu až tak ďaleko, že vytvoria vlastný vzdelávací projekt. Takým je aj Earth Happy Project od spoločnosti Tesco, ktorá patrí k najväčším maloobchodným predajcom aj na Slovensku. Na webstránke projektu sú k dispozícii stovky vzdelávacích aktivít na témy ako sú jedlo, potraviny, poľnohospodárske plodiny, voda a pod. Ak chcete prepájať školské vzdelávanie s reálnym svetom, spomínané témy môžu byť skvelým začiatkom. Žiakom sú blízke a ponúkané aktivity sú natoľko rôznorodé, že zaujmú snáď každého. O ich kvalite sa presvedčte sami. Stačí, že do vyhľadávača na webstránke zadáte kľúčové slovo, ktoré hľadáte – napr. ryža (v angličtine rice). 

Obrázková štatistika o pôde

Obrázková štatistika Půda, ktorú vydalo české Národní zemědělské muzeum, odhaľuje fascinujúci svet niečoho zdanlivo tak obyčajného, ako je pôda. Publikácia, ktorá je dostupná aj voľne na stiahnutie, zaujme malých i veľkých. Zistíte v nej, kde a ako pôda vznikla, prečo je pre nás dôležitá, kde sa darí akým plodinám, ako fungujú hnojivá a mnoho ďalších informácií. Tie sú spracované v podobe graficky pôsobivých a názorných ilustrácií. Na stránke múzea sú k dispozícii aj ďalšie tematické publikácie o poľnohospodárstve, lesníctve, poľovníctve a rybárstve.

Interaktívne hry online

Aj vám sa stáva, že trávite priveľa času hľadaním interaktívnych animácií a hier vhodných na vyučovanie? Už nemusíte, niekto to spravili za vás. Stačí si zvoliť oblasť (matematika, prírodné vedy, dejepis…) a vybrať tú správnu.

Učíme vonku

Všetci sa zhodneme, že keď sa deti učia vlastnou aktivitou, spoločne riešia úlohy v skupinách a poznatky nedostanú v už „predžutej“ podobe, zvyšuje sa ich motivácia a škola sa mení na zážitok myslenia. Ako na to a kde sa inšpirovať? Našťastie v tom nie sme sami, v súčasnosti už nájdeme viacero zdrojov námetov a nápadov na bádateľsky orientované vyučovanie. Jedným z nich je český portál Učíme venku, ktorý prináša to, čo inde chýba a zameriava sa na vyučovanie mimo priestoru školy – na školskom dvore, lúke, lese, kdekoľvek v teréne. Aktivity sú zamerané najmä na mladších žiakov ZŠ (od 1. do 6. ročníka). Okrem množstva námetov na kompletné vzdelávacie aktivity obsahuje portál aj úvod do vyučovania vonku – prečo, načo a ako to robiť?

150 000 kresieb a malieb prírody 

Možno vás to prekvapí, ale aj v časoch vysokokvalitných a detailných fotografií, majú v zobrazeniach rastlinných a živočíšnych druhov silné postavenie kresba a maľba. Pomocou nich je možné zachytiť a zdôrazniť podstatné detaily, ktoré ostanú na fotografii nepovšimnuté. Ak máte doma niektorú z prírodovedných encyklopédií, isto budete súhlasiť, že neraz ide aj o umelecké diela. Vďaka databáze bit.ly/biodivlibrary si môžete kedykoľvek pozrieť viac ako 150-tisíc prírodovedne zameraných kresieb a malieb, ktoré sú zoradené do tematických albumov. Všetky pochádzajú zo starších diel a sú digitalizované vo vysokej kvalite. Viac sa o databáze dozviete v článku na Smithsonian Magazine

Nekreslená veda

Populárno­‑náučné videá na internete považuje nemalá časť verejnosti aj odborníkov za budúcnosť vzdelávania. Pomocou e­‑learningu sa môžu ľudia učiť z pohodlia svojich domovov o prakticky akejkoľvek téme. Samozrejme, školu zatiaľ videá nenahradia, k vzdelanostnej úrovni populácie však prispieť môžu (ak nejde práve o virálne videá šíriace hoaxy a dezinformácie). Známa je Khan Academy (dostupná aj v češtine) alebo lekcie TedED. Poznáte však cyklus NEZkreslená věda českej Akadémie vied? Krátke animované videá sú tematicky zamerané na vedu a edukačnou (zábavnou) formou približujú zaujímavé javy z rôznych vedeckých odborov. Prvá séria vznikla už v roku 2014 a v súčasnosti existuje už viac ako tridsať videí.

Ako učiť o klimatickej zmene

Klimatická zmena sa stala aj vďaka švédskej aktivistke Grete Thunberg skutočne horúcou témou nielen vo vedeckej obci a odborných publikáciách, ale aj v bežných médiách a medzi mladými ľuďmi. Ako sa o tejto komplikovanej a aktuálnej téme rozprávať so žiakmi, aké zdroje využiť a kde sa inšpirovať vzdelávacími aktivitami? Skúste to s českou stránkou Učitelé za klima na Facebooku. Pravidelne tam nájdete odkazy na zaujímavé články, videá a nápady učiteľov, ktoré vám pomôžu uchopiť tému vecne a zaujímavo. Určite odporúčam aj dokumentárny film Horká planeta v archíve ČT, otitulkované video 10 najčastejších mýtov o klimatickej zmene v InVivo magazíne, špecializovaný web so stále novými článkami klimatickazmena.sme.sk alebo faktaoklimatu.cz. Výborným úvodom do témy je aj nový film legendárneho britského prírodovedca Davida Attenborougha s názvom Klimatická zmena – Fakty. S titulkami je možné ho stiahnuť na tomto odkaze.

Actionbound

Pátracie hry, ktoré sa odohrávajú v krajine či uliciach mesta, majú vo vzdelávaní veľký potenciál. Sú zábavné, teambuildingové a žiaci sa počas nich učia svojou vlastnou aktivitou. Aj preto sme ich na škole už viackrát uskutočnili. Čo tak ich prepojiť s modernými technológiami? Ak poznáte Geocaching, viete, že to môže fungovať. Ešte ďalej ide Actionbound. Hry v ňom tvoríte (web) i hráte (aplikácia). Actionbound zaujme možnosťami úloh a otázok. Samozrejmosťou sú otázky s otvorenou odpoveďou, výberom správnej odpovede z viacerých možných či zoraďovanie podľa poradia. Obzvlášť pútavé sú tzv. misie, v ktorých môžete ako úlohu zadať natočenie videa, vytvorenie audio nahrávky či fotografie. Všetko je to krásne jednoduché a zdarma. Viac informácií a video návody nájdete v tomto článku

Vedátor

Sledovať dianie vo svete vedy nebolo nikdy jednoduchšie. Nadchnite žiakov pre vedu a jej nové objavy! Odporučte im webstránky, ako In Vivo magazín, sekciu o vede ČT24 či Vedátor. Na poslednej menovanej sa objavil aj článok s odporúčanými Youtube kanálmi, ktoré sú venované vede. Upozornenie, v článku objavené informačné poklady vás môžu výrazne obrať o čas, ktorý s nimi strávite. Až také sú skvelé.

Dobrých populárno-náučných portálov o vede a technike je na Slovensku pomenej. Aj preto ma teší činnosť ľudí, ktorí stoja za projektom Vedátor. Na jeho Facebooku a webstránke nájdete pravidelný prísun zaujímavého čítania o vede, vesmíre, prírode a technológiách. Obsah je vtipný a svieži. Myslím, že v mnohých prípadoch použiteľný priamo na vyučovaní. Určite vyskúšajte!

Projekt MASS

Európsky projekt MASS slúži na inováciu prírodovedného vzdelávania na školách. Učiteľom poskytuje množstvo vypracovaných metodík (väčšina zatiaľ len v angličtine, alebo iných jazykoch) na biológiu, chémiu, fyziku či geografiu. Väčšina metodík v sebe obsahuje využitie digitálnych technológií. Na podstránke Pro učitele nájdete príručky a ukážkové lekcie v češtine. V príkladoch dobrej praxe príručky Věda pro „digitální“ generaci sú výborné metodiky ako napr. Pozorování Atén z vesmíru, Brazílie – země deštných lesů a přelidněných měst, Analýza socioekonomických rozdílů v rozvoji světa a pod. Zároveň obsahuje aj odkazy na množstvo výučbových online hier

O poľnohospodárstve a potravinách

Bez poľnohospodárstva a potravín, ktoré produkuje, by sme neprežili. Napriek tomu sa téme produkcie potravín venujeme na školách len veľmi okrajovo. Zmeniť to môžete aj pomocou balíčka vzdelávacích materiálov Európskej únie, ktorý obsahuje viaceré aktivity a námety na témy, ako sú potraviny a vplyv poľnohospodárskej výroby na životné prostredie a vidiek. Je určený pre učiteľov základných škôl a je využiteľný v rámci geografie, biológie, občianskej náuky a etickej výchovy. Okrem pracovných listov sú k dispozícii aj metodické príručky pre učiteľov, prezentácia a animované video. A výborné je, že všetko je na stránke dostupné v slovenčine. 

Začnite so žiakmi bádať!

Ak chceme, aby boli žiaci aktívni, sami sa pýtali zvedavé otázky, boli motivovaní a škola bola viac prepojená s reálnym svetom, začnime na vyučovaní bádať. Ako na to, vám poradí šikovná príručka Pět kroků, ktorú vydala organizácia Tereza v rámci českého programu GLOBE. Vo formáte pdf je dostupná na tomto odkaze. Príručka obsahuje tipy, ako prekonávať najčastejšie bariéry pri zavádzaní bádateľsky orientovaného vyučovania na školách a viaceré príklady dobrej praxe. Jej súčasťou je aj metodický opis desiatich doposiaľ nepublikovaných bádateľských lekcií, ktoré môžete okamžite využiť v prírodovedných predmetoch. 

Náučné chodníky

Radi spoznávate prírodu a históriu krajiny priamo v teréne? Potom máte určite aj svoje obľúbené náučné chodníky. Objaviť ďalšie vám pomôže stránka naucnechodniky.eu, za ktorou stojí Katedra fyzickej geografie a geoekológie PriF UK v Bratislave. Vyhľadávať ich môžete priamo na mape, alebo podľa krajov či prírodných celkov. Každý náučný chodník na stránke obsahuje nielen informácie o dĺžke, čase prechodu, prevýšení, tematickom zameraní, názvy jednotlivých informačných panelov, ale aj fotografie a návrhy na využitie v školskej praxi.

Edu.ceskatelevize.cz

V dobe učenia sa na diaľku badať zvýšený záujem o edukačné videá. Vyhľadať ich na internete v dostatočnej kvalite a v jazyku, ktorý by bol pre žiakov zrozumiteľný, môže byť celkom tvrdý oriešok. Aj preto prichádza Česká televízia s projektom ČT edu. Na jeho stránke je dostupných viac ako 3 000 krátkych videí, ktoré sú vyberané učiteľmi a odborníkmi na vzdelávanie. Veľkou výhodou ČT edu je rýchlosť a jednoduchosť vyhľadávania videí k požadovaným témam pomocou zabudovaných filtrov a kategorizácie obsahu do predmetov. Autori projektu neostali len pri výbere videí, ale pre učiteľov, rodičov a žiakov ponúkajú aj konkrétne tipy, ako s videami pracovať. Pod tipmi k videám nájdete na stiahnutie aj všeobecný pracovný list na samostatnú prácu žiaka. Vybrané videá sú pridávané aj do tematických kolekcií alebo rozdelené podľa predmetov. Toto je balíček na biológiu a balíček na prírodopis.

Akadémie vied pre školákov

Pomoc pri učení ponúkajú aj vedci z akadémií vied. NEZkreslená věda je dlhodobý vzdelávací cyklus českej Akadémie vied. Krátke animované videá tematicky zamerané na vedu a poznanie približujú zaujímavé javy najmä z prírodných vied. Videá sú profesionálne spracované, nechýba im vtip a pohodlne nahradia výklad učiteľa. Slovenská akadémia vied začala s tvorbou videí pod názvom SAV vzdeláva žiakov. Nedosahujú profesionálnu úroveň českých videí, ale môžu sa hodiť. Zaujímavé slovenské YouTube kanály so vzdelávacím obsahom nájdete zas opísané v tomto článku.

Učenie (sa) vonku nás baví

Vyučovaniu vonku sme sa v našej rubrike už viackrát venovali. Teší ma, že si nachádza čoraz viac priaznivcov aj na Slovensku, čoho dôkazom je aj kvalitne spracovaná príručka od Daphne – Inštitútu aplikovanej ekológie, ktorá je bezplatne dostupná na stránke organizácie. Poradí vám s učebnými pomôckami, inšpiruje ako prepájať viaceré predmety do tematicky orientovaného vyučovania a najmä ponúkne viaceré overené aktivity, ktoré pokrývajú učivá biológie, geografie, matematiky či fyziky. Pre školy z Bratislavského kraja ponúka príručka aj tipy na zaujímavé lokality využiteľné na exkurzie a bádateľsky zamerané vyučovanie v teréne

Pokusy pro děti

Námetov na pokusy, hry alebo tvorivé aktivity pre deti, nie je nikdy dosť. Nájdete ich v desiatkach kníh a publikácií. Ak ich práve nemáte poruke, hodiť sa vám môže aj česká stránka pokusyprodeti.cz, na ktorej nájdete množstvo zaujímavého obsahu. Určite vyskúšajte! Pokojne aj na deťoch. 

Zasurfujte si, prírodopisári!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to top