Zo žiakov aktívni občania

Učíme sa vonku

Český projekt Učíme se venku sme si už v Surfujte s nami predstavili. Je však dobré sa pri ňom pristaviť opäť. Novinkou je príručka na stiahnutie, ktorá obsahuje 30 najlepších metodík a návrhov vyučovacích hodín, pomocou ktorých môžete učiť vonku viacero vyučovacích predmetov – napríklad biológiu, výtvarnú výchovu, matematiku či slovenský jazyk. Výhodou príručky je to, že je v nej všetko pekne pokope a inšpiráciu môžete mať stále na očiach. O to viac, ak si ju vytlačíte.

Architekti v škole

Ďalším skvelým projektom od našich západných susedov sú aj Architekti v škole – víťazi 2. ceny Eduína v kategórii ZOOM (rok 2017). Cieľom projektu je cez portál s metodickými materiálmivzdelávať deti od útleho veku v témach architektúry, urbanizmupriestorového plánovania. Ponúkané vzdelávacie aktivity pracujú s medzipredmetovými vzťahmi a môžete ich využiť vo viacerých vyučovacích predmetoch od matematiky až po geografiu (či vlastivedu). Žiaci napríklad spoznávajú funkčné členenie sídla, vytvárajú model vlastného mesta alebo sa učia rozlišovať architektonické štýly a vývojové etapy miest.

Staňte sa dezinformátorom

Aké je to mať vlastný dezinformačný web? Nechajte to žiakov zažiť vďaka spravodajskej online hre, ktorú pripravil server iROZHLAS.cz. V role dezinfomátora sa pokúsia ovplyvniť verejnú mienku, zdiskreditovať svojich odporcov i vyvolať politický škandál. Vtipná krátka hra je vhodná na etickú výchovu, náuku o spoločnosti alebo informatiku. Pokrýva aktuálnu dôležitú tému a svojím spracovaním žiakov určite zaujme. Spolu so žiakmi môžete v téme pokračovať s príručkou Klamstvá a konšpirácie od Denníka N. 

Sme tu spolu

Kartová hra, ktorej cieľom je viesť neformálnym a zážitkovým spôsobom žiakov a žiačky stredných škôl k aktívnemu občianstvu, osobnej angažovanosti, odvahe a empatii. Hra prostredníctvom úloh a otázok podnecuje žiakov k socializácii a reflexii verejného priestoru. Vznikla ako alternatíva k mobilným hrám. Hoci existuje aj ako mobilná aplikácia, nevťahuje hráčov do virtuálnej reality, ale podnecuje ich k vnímaniu okolia a spoločnosti, v ktorej sa nachádzajú. Jej cieľom je prekonať odcudzenie jedinca v spoločnosti. Jednoduchými otázkami a úlohami sa hráči dostávajú do magického kruhu hrania sa v realite, v priestoroch, ktoré nie sú bežne na hru určené.

Informatické myslenie

Na vybraných školách v Českej republike štartuje veľká reforma vo výučbe informatiky, ktorá by sa mala v priebehu dvoch rokov spustiť celoplošne. Prvé sady vzdelávacích materiálov pre všetky stupne škôl, ktoré by mali zmeniť zmysel a zameranie školskej informatiky sú voľne dostupné na vyššie uvedenej webstránke. 

Zo žiakov aktívni občania

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to top