Farebné šáliky

Kto učí matematiku Hejného metódou vie, že diskusia s deťmi na prvom stupni býva hlučná. Keď je niekto hotový skôr, vykrikuje, že úlohu má a čo má robiť ďalej. Poznáte to. Rozmýšľala som, ako aspoň čiastočne obmedziť hluk v triede.  Nechala som ušiť zo žltej a červenej látky 70 cm dlhé šáliky, ktoré má každé dieťa uložené […]

Zážitkové workshopy

Učíme chémiu a biológiu interaktívne a zážitkovo Prírodovedné predmety nepatria vždy k tým obľúbeným. Žiakom sa často zdajú byť náročné či málo záživné. Aj preto sme sa na našej škole rozhodli zatraktívniť vyučovanie týchto predmetov v inovatívnom projekte Interaktívna biológia a chémia.  Moderné pomôcky na vyučovaní Projekt spája moderné digitálne interaktívne pomôcky s praktickými pozorovaniami prírodných procesov a javov. Žiaci […]