Farebné šáliky

hejného matematika

Kto učí matematiku Hejného metódou vie, že diskusia s deťmi na prvom stupni býva hlučná. Keď je niekto hotový skôr, vykrikuje, že úlohu má a čo má robiť ďalej. Poznáte to. Rozmýšľala som, ako aspoň čiastočne obmedziť hluk v triede. 

Nechala som ušiť zo žltej a červenej látky 70 cm dlhé šáliky, ktoré má každé dieťa uložené na lavici. Keď je žiak hotový, dá si žltý šálik okolo krku, a to je signál: skončil som a môžem pomôcť. Žiak, ktorý zistí, že úlohe aj po vysvetlení nerozumie, si dá na krk červený šálik, čo znamená: potrebujem pomoc

Spočiatku, keď si niekto dal červený šálik, tak za ním bežali aj piati spolužiaci. Preto sme zaviedli pravidlo, že vždy iba jeden žiak so žltým šálikom ide za tým spolužiakom, ktorý potrebuje pomoc. 

Uvažovala som o tom, že zavediem aj zelený šálik, ktorý  by mohol signalizovať chcem úlohu naviac. Žiak by tak mal možnosť voľby: chcem pomôcť alebo sám pracovať ďalej. 

S touto pomôckou som veľmi spokojná, no deti sa občas so šálikmi hrajú. Tiež sú ďalšou vecou na lavici, ktorá môže zavadzať a občas padne na zem. Ale napriek tomu nám pomáhaťjú vytvárať pokojnejšiu pracovnú atmosféru.

Marta PÁLENÍKOVÁ
Súkromná ŽS FELIX, Bratislava

Farebné šáliky

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to top