Kurikulárny sendvič

Pred kurikulárnou reformou z roku 2008 sme mali v podstate jednotné, štátom predpísané kurikulum, ktoré malo iba dva malé „stupne voľnosti“: učitelia si mohli isté percento učiva prispôsobiť podľa seba a žiaci si mohli vyberať nejaké voliteľné či nepovinné predmety. Po roku 2008 sa kurikulum rozčlenilo na dve vrst­vy: ŠVP – štátny vzdelávací program (čiže […]