Chvála metódy „ZA a PROTI“

Život nikdy nebol čierno-biely a dnešný zložitý svet hýri rôznymi farbami ako nikdy predtým. Platí to aj pre oblasť výchovy a vzdelávania, ba pre tú možno viac ako pre iné, objektívnejšie disciplíny. Takmer nič v pedagogike nemožno schvaľovať iba na základe toho, že poznáme zopár výhod daného postupu. Analogicky, takmer nič vo vzdelávaní nemožno zavrhovať iba na základe […]