Chvála metódy „ZA a PROTI“

metóda za a proti

Život nikdy nebol čierno-biely a dnešný zložitý svet hýri rôznymi farbami ako nikdy predtým. Platí to aj pre oblasť výchovy a vzdelávania, ba pre tú možno viac ako pre iné, objektívnejšie disciplíny. Takmer nič v pedagogike nemožno schvaľovať iba na základe toho, že poznáme zopár výhod daného postupu. Analogicky, takmer nič vo vzdelávaní nemožno zavrhovať iba na základe toho, že to má nejaké nevýhody. Takmer všetko má totiž rôzne, neraz protichodné aspekty, ktoré je potrebné brať do úvahy. Na všetko sa môžeme (a mali by sme sa!) pozerať z rôznych uhlov pohľadu. To neznamená, že nakoniec nemôžeme prijať rozhodnutie. Naše rozhodnutia by však mali vždy vychádzať z posúdenia čo najviac potenciálnych výhod aj nevýhod.

Všetko má výhody a nevýhody

Dovoľte aspoň jeden ilustračný príklad. V nekonečnej diskusii o osemročných gymnáziách často zaznievajú argumenty typu „treba ich ponechať, pretože sú užitočné pre najlepších žiakov“ prípadne „treba ich zrušiť, pretože majú negatívny vplyv na základné školy“. Rozhodnutie o budúcnosti týchto škôl však nemožno opierať o niektorú ich konkrétnu výhodu či nevýhodu. Oni totiž majú viacero výhod, ale aj viacero negatívnych dôsledkov a my sa musíme rozhodnúť, ktoré prevažujú.

Ak v škole či v živote presadzujete nejaké riešenie, pričom neviete uviesť nejaké jeho NEVÝHODY, neuvažovali ste o probléme dostatočne. To isté platí, ak bojujete proti nejakému riešeniu, no neviete uviesť nejaké jeho VÝHODY. Pretože oboje – výhody aj nevýhody – takmer určite existujú a ten, kto rozhoduje, by si ich mal byť vedomý. Na konci dňa môžete mať jasný názor, či u vás prevažujú výhody či nevýhody, avšak na začiatku dňa ešte nie. Vtedy by ste mali uvažovať o jedných aj druhých.

Argumenty ZA a PROTI

Celé roky som v časopise DOBRÁ ŠKOLA viedol rubriku Za a proti. Vždy sme si vybrali nejakú problematickú otázku a uviedli viacero argumentov ZA a viacero PROTI. Čitatelia sa ma občas pýtali, kto nám tie argumenty píše a boli prekvapení, keď som povedal, že všetky píšem vždy ja sám. A to dokonca tak, že väčšinou nebolo jasné, ku ktorej z možností sa osobne prikláňam (hoci v skutočnosti som mal skoro vždy jasnú preferenciu).

Keď budete najbližšie vo svojej práci stáť pred nejakou dilemou, vezmite papier a rozdeľte ho zvislou čiarou na dva stĺpce. Do jedného napíšte aspoň 3 – 4 argumenty ZA a do druhého aspoň 3 – 4 argumenty PROTI. Ak to nedokážete, ešte ste málo o veci premýšľali. Alebo ste príliš zaujatí v prospech jedného rozhodnutia, no v takom prípade nejde o dilemu ani o racionálne rozhodovanie.

Môžete to skúsiť aj so žiakmi. Keď sa vyskytne vhodná téma, nechajte žiakov hľadať argumenty ZA a PROTI. Ale pozor: nie tak, že žiaci sa rozdelia na dve skupiny, pričom jedna bude hľadať argumenty ZA a druhá PROTI. Je dôležité, aby sa jedny aj druhé argumenty ocitli súčasne v jednej hlave.

Sám metódu ZA a PROTI už roky používam a veľmi si ju pochvaľujem. A to aj napriek tomu, že poznám viaceré jej nevýhody.

Chvála metódy „ZA a PROTI“

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to top