Deľba moci na občianskej náuke

Námet na online hodinu občianskej, ktorá vedie ku kvalitnej diskusii v dištančnom vzdelávaní. Zavreté školy nútia žiakov aj učiteľov pracovať inak. V online svete je menšia hodnota vedomostí, ktoré si žiaci vedia za pár sekúnd vygoogliť. Dáva nám to priestor zamerať sa na spracovanie informácií a aplikovanie ich v iných kontextoch. Predstavíme plán obrátenej hodiny, […]

Mediálna výchova a zdroje informácií

Námet na online hodinu mediálnej výchovy či slovenčiny, ktorá vedie ku kvalitnej diskusii o zdrojoch informácií. Žiaci trávia veľa času online a nemajú veľa príležitostí diskutovať o tom, odkiaľ berú svoje informácie. Cieľom učiteľa na tejto hodine nie je primárne hodnotiť zdroje informácií, ale poukázať na ich rôznorodosť a na to, aký vplyv môžu mať […]