Year: 2021

Montematika – montessori matematika

V Žiline sa pedagógovia učia používať montessori matematické pomôcky Montessori pedagogika existuje už vyše sto rokov. Jej princípy sa využívajú v školách po celom svete, najmä v Holandsku, Nemecku, USA či Taliansku a dopyt po tejto pedagogike či vzdelávacej filozofii stále rastie. Montessori na Slovensku Na Slovensku existuje v súčasnosti niekoľko predškolských zariadení a jedna základná škola, ktoré používajú vo […]

Krok vpred

Učme deti zručnostiam, ktoré im zabezpečia spokojný a šťastný život Aktuálna situácia, zapríčinená ochorením COVID-19, je pre nás všetkých veľmi náročná. Deti sú veľmi citlivé, neisté, preto im treba venovať zvýšenú pozornosť nielen v rodine, ale i v škole. Treba veľmi pozorne počúvať ich hlas, ktorý môže byť tichý, ale o to intenzívnejší. Venujme sa im rozhovormi, diskusiami, ale aj […]

5 dôvodov, prečo by robotika nemala chýbať v školských osnovách

Čo získame, keď zavedieme robotiku do učebných osnov základných a stredných škôl V dnešnom svete, prepojenom s technológiami, IoT a umelou inteligenciou takmer na každom kroku, je viac ako kedykoľvek predtým dôležité pripraviť študentov na budúcnosť. Výučba robotiky od útleho veku a počas celej školskej dochádzky môže zvýšiť schopnosť detí byť kreatívnymi novátormi a produktívnejšími členmi spoločnosti. Vlády […]

Čím chceš byť? – rok kariérovej poradkyne

Praktické tipy a inšpirácie nielen pre kariérových poradcov a poradkyne V septembri 2020 som na našej základnej škole prevzala pozíciu kariérovej poradkyne. Už dlhšie som sa zamýšľala nad tým, ako zefektívniť túto oblasť, aby poradenstvo nebolo zredukované iba na administráciu prihlášok na strednú školu. Skúsenosti som nemala žiadne, a ak si spomeniem na kariérové poradenstvo na mojej […]

Zaujímavé projekty zo školy v Muránskej Dlhej Lúke

Ako vypracovať a uskutočniť zaujímavé projekty nielen pre deti z vylúčeného prostredia. Chcela som vedieť, či to zvládnem. Či sa mi podarí vypracovať projekt, ktorý bude úspešný a získa finančnú podporu. Podarilo sa mi to. A nie jeden, ale hneď dva. Oba zamerané na pomoc žiakom, ktorí majú menej šťastia ako väčšina ich rovesníkov. Nemajú doma počítače, […]

LELLE 2 – učme sa, ako sa učiť

Kritické myslenie, riešenie problémov, riadenie vlastného procesu učenia sa rozvíjali žiaci stredných škôl v rámci medzinárodného projektu „LELLE 2 – učme sa, ako sa učiť“. Ako môžu byť mladí ľudia pripravení účinne čeliť výzvam trhu práce? Podľa väčšiny odborníkov tým, že je potrebné ich vybaviť takými kompetenciami, ktoré môžu uplatniť v akejkoľvek situácii. Tieto kľúčové kompetencie […]

Únik z riaditeľne? Aha, učiteľská Escape room!

Zásady únikovej hry známej ako Escape room sa rýchlo udomácnili aj v oblasti školstva. Predovšetkým v čase dištančného vzdelávania sofistikované „únikovky“ prenesené do online sveta rozvíjali u žiakov mäkké zručnosti. Marek Kmeť a Petra Gubišová pridali ešte jeden level navyše. Ich cieľovou skupinou nie sú žiaci, ale učitelia. A priestor, z ktorého unikajú, sú ich vlastné […]

Technical Computing Camp v Brne predstaví mladým svet techniky

Začína sa nový školský rok a s ním prichádzajú aj rôzne podujatia, ktoré môžu študentov nielen inšpirovať, ale i podať pomocnú ruku v ich ďalšom smerovaní, a na ktorých môžu stretnúť mnohých odborníkov a nahliadnuť viac do sveta moderných technológií. Milovníci inžinierskych nástrojov majú možnosť prihlásiť sa na v poradí už 8. ročník priaznivcov technických výpočtov a počítačových simulácií Technical Computing Camp 2021 […]

Ako napredovať (nielen) v anglickom jazyku počas leta

Čas letných prázdnin je pre žiakov hlavne o oddychu, načerpaní nových síl do nového školského roka, spoznávaní blízkych a vzdialenejších destinácií či zbieraní nových zážitkov a dobrodružstiev s rodinou a priateľmi. Pre všetkých školákov môže byť toto obdobie aj časom, kedy môžu aktívne napredovať aj v niektorých školských aktivitách. Pre tých, ktorí by sa chceli aj […]

Keď sa začínajúci učitelia spoja…

Všetci vieme, z akých dôvodov sú slovenskí učitelia a učiteľky demotivovaní, často až vyhorení. Ale prečo mávajú takéto pocity aj mladí, začínajúci učitelia a učiteľky? A môžeme s tým niečo urobiť? Určite áno. V spojení s organizáciami Živica a Komenského inštitút som tento školský rok vytvorila pilotný projekt s názvom Ako začať učiť a nezblázniť sa. Tento projekt je určený pedagógom, ktorým ich začínajúci kolegovia […]

Online návšteva zo Španielska na hodine geografie

Keď zaujímaví hostia zrazu nie sú vôbec tak ďaleko a hocikedy môžu zavítať do tried medzi žiakov. Keď sa s odstupom času a s postupným uvoľňovaním opatrení obzriem späť, vidím v dištančnej forme vzdelávania stále viac výhod. Vyučovanie z domu nám nielen veľa vzalo, ale aj dalo. Za prínos na hodinách geografie považujem možnosť pravidelne využívať rôzne online nástroje, vhodné na […]

DOBROdružstvo v nás – ako pracovať s triedou

Ako pracovať so svojou triedou? Ako budovať vzťahy, v ktorých môže človek rásť? Tu je niekoľko možností, ktoré sme so žiakmi tento rok využili a ktoré nám pomohli. Triednické hodiny Na triednických hodinách budujeme vzťahy. Je pre nás dôležité, aby sa každý v triede cítil prijatý, vypočutý a bol rešpektovaný. Objavujeme veci, ktoré sme o sebe doposiaľ nevedeli, […]

Prechádzky v prírode aj v online priestore na informatike

Outdoorové vyučovanie sa využíva v rôznych predmetoch. V rámci projektu Komenského inštitútu sa budúci učitelia rozhodli zaoberať implementáciou tohto prístupu v predmete informatika. Vytvorili informatické prechádzky, ktoré považujú za inovatívny spôsob, ako realizovať vyučovanie informatiky v exteriéri. Počas prechádzok si žiaci preveria kritické myslenie, prácu s kódmi a šiframi, venujú sa bezpečnosti na internete a […]

Kurikulárna reforma základného vzdelávania: východiská a ciele

Slovenská republika má voči základnému vzdelávaniu obrovský dlh. Od 70. rokov minulého storočia sa v tomto vzdelávacom segmente vlastne neuskutočnila žiadna významná systémová reforma, ktorá by bola schopná dať základnému vzdelávaniu misiu a dizajn, ktoré zodpovedajú súčasnému svetu a súčasným požiadavkám na ciele, obsah i formy vzdelávania. Všetci to cítia, niekedy intuitívne, niekedy v parciálnych detailoch, no vnímame to už […]

Ako žiakov adaptovať na prezenčné vyučovanie? Dobrozvyky a zlozvyky

Námet na triednickú hodinu, ktorá povzbudzuje žiakov k lepšej adaptácii na prezenčné vyučovanie. Po dlhej prestávke sa žiaci vrátili do škôl, čo znamená opätovný návyk na školský denný režim. Na niektoré aspekty sa pravdepodobne veľmi tešili (osobné stretnutia so spolužiakmi), iné zmeny ale môžu byť náročnejšie (ranné vstávanie, večierka skôr ako o polnoci…). Počas tejto […]

Hudba baroka v infografike

Ako pracovať s infografikami v škole a využívať ich ako podnetný učebný materiál? Printové aj digitálne médiá v súčasnosti neustále hľadajú spôsoby ako upútať pozornosť čitateľa rôznymi efektnými vizuálnymi prvkami (niekedy aj na úkor obsahu). Vizuálnej komunikácii sa pripisuje značný význam a spôsob nazerania na informácie sa dostáva stále viac pod vplyv prvého dojmu a emócií. Učebnice […]

10 pravidiel na úspešné učenie sa

Rady a odporúčania, ako sa učiť, nielen pre rodičov detí s vývinovými poruchami učenia sa Volám sa Zuzana a narodila som sa v čase, keď  sa nediagnostikovali vývinové poruchy učenia. Prežila som školské časy v strese a v nepohode, často som plakala doma do vankúša. Myslím si, že môj príbeh nie je ojedinelý. Napriek ťažkostiam, ktoré som prekonávala počas mojich […]

Zážitkové vyučovanie v dištančnom vzdelávaní

Nápady a inšpirácie na projekty a zážitkové hodiny dejepisu a iných predmetov Naša ZŠ flexibilne zabezpečuje dištančné vzdelávanie pre všetkých žiakov školy. Čo to znamená? Vyučovanie sa neprerušuje, iba sa mení jeho forma. Dištančné vzdelávanie prebieha formou online hodín a online zadaní. Vyučovanie sa uskutočňuje denne podľa upraveného rozvrhu hodín. Online zadania sú zasielané z predmetov, v ktorých sa nerealizujú online hodiny. Dôležité […]

Babička, deduško, rozprávajte

Zaujímavé aktivity, ktoré prepájajú medzipredmetové vzťahy a projektové vyučovanie aj v období dištančného vzdelávania. Súčasná situácia vo vzdelávaní na základných školách je vzhľadom na aktuálnu pandemickú situáciu zložitá. K zraniteľným skupinám patria predovšetkým seniori, ale aj žiaci nižších stupňov škôl. Rodičia majú každým dňom pre svoje deti a rodiny čoraz menej času, chýba pozitívne myslenie, pevné rodinné […]

Platforma, ktorá spája učiteľov s novinármi

Vyjadrite sa k vzdelávaniu a školstvu v médiách a budujte zadarmo povedomie o vás a vašej škole V médiách často rezonujú témy týkajúce sa školstva a vzdelávania a novinári pri ich spracovaní oslovujú rôznych odborníkov a ľudí z praxe. Viete si predstaviť, že by oslovili aj vás? Na Slovensku bola spustená platforma, ktorá spája odborníkov […]

Scroll to top