10 pravidiel na úspešné učenie sa

Rady a odporúčania, ako sa učiť, nielen pre rodičov detí s vývinovými poruchami učenia sa Volám sa Zuzana a narodila som sa v čase, keď  sa nediagnostikovali vývinové poruchy učenia. Prežila som školské časy v strese a v nepohode, často som plakala doma do vankúša. Myslím si, že môj príbeh nie je ojedinelý. Napriek ťažkostiam, ktoré som prekonávala počas mojich […]

Zážitkové vyučovanie v dištančnom vzdelávaní

Nápady a inšpirácie na projekty a zážitkové hodiny dejepisu a iných predmetov Naša ZŠ flexibilne zabezpečuje dištančné vzdelávanie pre všetkých žiakov školy. Čo to znamená? Vyučovanie sa neprerušuje, iba sa mení jeho forma. Dištančné vzdelávanie prebieha formou online hodín a online zadaní. Vyučovanie sa uskutočňuje denne podľa upraveného rozvrhu hodín. Online zadania sú zasielané z predmetov, v ktorých sa nerealizujú online hodiny. Dôležité […]

Babička, deduško, rozprávajte

Zaujímavé aktivity, ktoré prepájajú medzipredmetové vzťahy a projektové vyučovanie aj v období dištančného vzdelávania. Súčasná situácia vo vzdelávaní na základných školách je vzhľadom na aktuálnu pandemickú situáciu zložitá. K zraniteľným skupinám patria predovšetkým seniori, ale aj žiaci nižších stupňov škôl. Rodičia majú každým dňom pre svoje deti a rodiny čoraz menej času, chýba pozitívne myslenie, pevné rodinné […]