Biológia je o kráse prírody

Predstavme si takýto scenár: žiak chce ísť na strednú odbornú školu, kde sa neučí biológia. Biológia na ZŠ je pre neho možno jediná možnosť, kedy sa s ňou stretne. Vedomosti, ktoré sa učitelia snažia do neho dostať, zabudne. Jediné, čo mu zostane, je osobná skúsenosť. Ak ju na hodinách nezažije, môže ho to odradiť, nevytvorí si vzťah k prírode. Na hodinách bude vyrušovať, pretože sa bude nudiť, učiteľ ho nezaujme rozprávaním definícií a množstvom pojmov. Biológia sa pre neho stane otravným predmetom, ktorý nebude mať rád.     

To všetko je veľmi pravdepodobným dôsledkom hodín klasického typu. Najväčší dôraz sa kladie na získavanie vedomostí. Učiteľ sa snaží prebrať čo najviac učiva, musí stihnúť všetko, čo je v učebnici. Učiteľ pri klasickej hodine zabúda na to, čo je naozaj dôležité pre žiakov do budúceho života. Vedomosti už dávno nie sú tým prvoradým. 

Žiaci by mali spoznať krásu biológie prostredníctvom zaujímavých činností, ktoré sa dajú robiť na hodinách. Obrázky v učebnici určite nie sú také zaujímavé ako práca s biologickým materiálom a mikroskopovanie. Dajme žiakom do rúk okrem pier aj nástroje ako pinzeta, skalpel, lupa. Chodievajme so žiakmi viac do prírody, učme sa viac v exteriéri ako v triede. Namiesto prezentovania vedomostí experimentujme, bádajme a nechávajme žiakov riešiť problémové úlohy. Takto žiakov okrem vedomostí naučíme aj cítiť prírodu a s prírodou a ekologicky myslieť. 

Učiteľ biológie na základnej škole má jedinečnú príležitosť ukázať žiakom krásu prírody. Ak túto možnosť nevyužije a pôjde cestou klasického výkladového vyučovania, žiaci si z hodín neodnesú do života takmer nič. ν

Jaromír FLAŠKÁR
ZŠ, Dlhé Hony, Trenčín

Biológia je o kráse prírody

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to top