Aj jedna hviezda prebije tmu

Maturant Andrej Kučík sa stal vďaka svojmu živelnému záujmu o prírodu prvým finalistom ceny Živel v kategórii študentov.

Andrej je štvrták na Gymnáziu na Ulici 1. mája v Púchove. Na ocenenie ho nominovala jeho pani učiteľka týmito slovami: „Myslím, že Andrej si právom zaslúži titul Živel roka, pretože s podobným javom som sa ešte vo svojej 27-ročnej pedagogickej praxi nestretla. Svojím osobným príkladom a vytrvalosťou presvedčil mnohých žiakov našej školy o zmysle a dôležitosti ochrany prírody.“ S Andrejom som sa porozprávala o jeho aktivitách, názoroch a snoch. 

Ako si sa cítil, keď si sa dozvedel, že si vyhral cenu Živel? 

Boli to pocity šťastia, radosti z dobre urobenej práce a vďačnosti druhým. Tieto pocity však prišli ešte pred vyhlásením víťazov, pretože už nomináciu a pozvanie na slávnostné vyhlasovanie som hodnotil ako obrovský úspech. No keď som sa dozvedel výsledok, tieto pocity sa vo mne ešte znásobili.

Skús zhrnúť environmentálne aktivity, ktoré na škole robíš. 

Jednou z mojich prvých aktivít bol projekt zameraný na monitoring, spoznávanie a ochranu vtáctva žijúceho v okolí školy. Jeho vyvrcholením bola knižka o druhoch žijúcich v okolí a inštalácia búdok slúžiacich na hniezdenie ohrozeného dážďovníka tmavého a netopiera raniaka hrdzavého na rekonštruovanú budovu školy. Medzi moje ďalšie aktivity patrí napríklad monitoring a odstraňovanie nelegálnych skládok a oboznamovanie spolužiakov s problematikou odpadov, projekt o využívaní obnoviteľných zdrojov energie, tiež ochrana vody a účasť na biologickom krúžku a kolégiu Zelenej školy.

Ako si postupoval pri monitoringu vtáctva v okolí školy? 

Najprv som pozoroval, aké druhy vtákov tam žijú. Zistené údaje som si zaznamenával do dokumentu, ktorý som si vytvoril na tento účel, vďaka čomu som získal vedomosti o spôsobe života týchto vtákov, ich potrebách a aktuálnych podmienkach. S pomocou pani profesorky a pána riaditeľa som našiel najohrozenejšie druhy, ktorým by sa dalo pomôcť inštaláciou búdok na práve rekonštruovanú budovu školy. Nakoniec som vypracoval informačné materiály o ochrane dážďovníka tmavého a netopiera raniaka hrdzavého, v ktorých som načrtol ich význam pre životné prostredie aj človeka a dôvod, pre ktorý sú ohrozené.

Čo ťa viedlo k tomu, že si začal robiť tieto aktivity? 

Nikdy by som ich nerobil, keby som nemal pozitívny vzťah k prírode. Myslím si, že mnoho som získal vďaka výchove mojich rodičov, vďaka tomu, že som detstvo strávil hrami v prírode s priateľmi a najbližšími, vďaka tomu, že som sa učil a pripravoval na biologické olympiády, vďaka ochote mojich učiteliek a učiteľov vždy pomôcť a tiež vďaka navštevovaniu včelárskeho krúžku.

Robil si niečo podobné už aj na základnej škole alebo si začal až na strednej?

Na základnej škole v Záriečí som sa venoval biologickým a včelárskym olympiádam. Hneď, keď bola príležitosť urobiť i niečo väčšie, zľakol som sa a zmenil sa na tichú myš, čo som niekedy ľutoval. Našťastie, s vekom prišla aj odvaha. 

Aké aktivity v oblasti environmentálnej výchovy máš v pláne na tento školský rok?

Chcel by som dokončiť environmentálne projekty, ktoré som začal realizovať už na gymnáziu. Okrem nich pripravujem aj vedomostnú súťaž pre žiakov s názvom Poznaj a chráň prírodu, ona sa ti za to odvďačí! Súťaž obsahuje otázky z rôznych oblastí biológie a pripravujem ju v spolupráci so ZŠ s MŠ v Záriečí. 

Čo bolo pre teba zatiaľ najťažšie pri týchto aktivitách? 

Zatiaľ bolo najťažšie nájsť pre kolektívne projekty ľudí, ktorí by sa niečoho zúčastnili dobrovoľne bez sľúbenia vecnej odmeny.

Robíš aj rovesnícke vzdelávanie pre svojich spolužiakov, ako prezentácie a podobne. Aké sú ich reakcie? Vítajú to alebo to skôr len pretrpia?

Každý z nás je iný, máme rôzne názory, záľuby a spôsoby trávenia času, a tak každý z nás má na určitú prezentáciu inú reakciu. Najlepšie je si takúto situáciu prirovnať k nočnej oblohe: na prezentáciách často prevláda tma a nezáujem, no ak sa človeku podarí nájsť jednu alebo viac hviezd, tak zistí, že svojím svetlom v podobe pozitívneho prístupu prebijú i tú najväčšiu tmu. A vtedy má prezentácia zmysel. 

Si už štvrták, na akú vysokú školu sa chystáš? 

Určite niečo s biológiou alebo environmentalistikou a ekológiou. Presnejšie zatiaľ ešte netuším.

Aká je tvoja obľúbená kniha?

Je to skôr niekoľko kníh rôznych žánrov. Ak mám napísať nejaké, ktoré podnietili moje „živlovanie“, tak by to bola dobrodružná knižka Volanie vlka od švajčiarskeho spisovateľa Wernera J. Egli a malé veľdielo od francúzskeho naturistu Jeana Giona Muž, ktorý sadil stromy. Odporúčam prečítať si obidve. 

Čo by si chcel raz dosiahnuť v škole alebo po nej? 

Rád by som zmenil aspoň svoje okolie alebo dopomohol k jeho zmene v duchu hodnôt, ktoré označujem pomenovaním 4E – environmentalistika, ekonomika, estetika a etika.

Čo by si odporučil mladým ľuďom, ktorí chcú robiť niečo užitočné, ale nevedia ako začať?

Najprv chodíme po štyroch, po čase po dvoch s pádmi a po čase… Preto začnite malými vecami, nestrácajte nádej, hľadajte pomoc kdekoľvek a pomáhajte komukoľvek.

Aj jedna hviezda prebije tmu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to top