Aj toto je envirovýchova

Lenka sa odrazu rozhovorí: „Je to boj s veternými mlynmi, ale aj úplne iný pohľad na svet a na život. Už nie som pasívny konzument. Konečne som pochopila, čo znamená žiť na úkor niekoho iného. Nikdy som si nemyslela, že sme chudobní, ale že sme bohatí, mi došlo až teraz.“  

Environmentálna výchova v škole nemusí byť len formálnou záležitosťou. Môže vás zmeniť, ako sa to deje v školách zapojených do programu Zelená škola. 

Participácia 

Najdôležitejším princípom tohto programu je participácia, teda spoločná účasť, aktívne podieľanie sa na práci. Ako to funguje v praxi Zelenej školy? 

Spolupracuje sa na rôznych úrovniach. Žiaci vytvárajú vlastné školské čajovne, sedia na poradách s učiteľmi, školia personál v environmentálnych témach, majú svoju vlastnú zodpovednosť za chod školy. Rodičia aktívne vstupujú do vzdelávacieho procesu, pomáhajú na akciách školy, sú pre učiteľov oporou. Upratovačka, školník či kuchárka sú súčasťou tímu a majú právo o veciach rozhodovať. „Naša materská škola už pred vstupom do programu bola vyprofilovaná environmentálnym smerom, ale po zaregistrovaní do programu nastal obrat o 180 stupňov. Dostali sme sa do veľkej rodiny Zelených škôl. Keď sme začali pracovať podľa jednotlivých krokov v metodológii tohto programu, naše vzdelávacie aktivity dostávali určitú formu, pravidelnosť, rôznorodosť, hravosť, veselosť… Ale aj zodpovednosť primeranú veku,“ hovorí Monika Firkaľová z materskej školy v Trebišove. 

Originálny prístup k známym témam

Program Zelená škola sa venuje šiestim témam: voda, odpad, energia, zeleň a ochrana prírody, zelené obstarávanie – nakupovanie, doprava a ovzdušie. Sú to témy, ktoré by každý z nás bez dlhšieho rozmýšľania priradil k environmentálnej výchove. Predstavili by sme si separovaný zber, nápisy „vypni svetlo“ nad vypínačmi či čistenie blízkeho lesa od odpadkov. Ale nielen toto je envirovýchova. Ponúkame vám niekoľko ďalších nápadov:

Vodný bar: Chcete žiakov naučiť piť vodu z vodovodu? Pripravte spolu s nimi vodný bar. Vytvorte bar, kde sa bude podávať voda ako hlavný nápoj. Aby ste ju trochu „vylepšili“, môžeme do nej pridať rôzne bylinky, či sezónne ovocie. (Stredná odborná škola podnikania, Strečnianska 20, Bratislava)

Šarkaniáda: Chcete žiakom ukázať silu alternatívnych zdrojov energie? Usporiadajte si šarkaniádu a ukážte si silu vetra. (Základná škola s materskou školou, Tušická Nová Ves)

Menej je viac: Ako minimalizovať odpad v škole? Skúste vymeniť plastové obaly na zošity a knihy za papierové vyrobené z reklamných letákov. (Základná škola T. J. Moussona, Michalovce)

Ocot vs. chemikálie: Chcete znížiť používanie chemikálií na vašej škole? Skúste aspoň dvakrát do týždňa používať namiesto bežných čistiacich prostriedkov kuchynský ocot. Sami zistíte, že čistí naozaj dobre. (Základná škola Petra Škrabáka, Dolný Kubín)

Pešobus: Ako ďaleko to majú vaše deti do školy? Je nutné, aby väčšina z nich chodila do školy autom? Skúste zaviesť tzv. „pešobus“. Vytvorte si zastávky, kde vyzdvihnete žiakov a bezpečne ich „dopravíte“ do školy. (Materská škola, Rožňavská 29/854, Rimavská Sobota)

Územie chránené školou: Staráte sa o nejaké miesto v blízkosti vašej školy? Skúste ho chrániť aj oficiálne. Vytvorte na ňom územie chránené školou. (Základná škola, Hlavná 5, Družstevná pri Hornáde).

Eko(logicky)

V programe Zelená škola sa snažíme deťom ukázať „zelenšiu“ a zodpovednejšiu cestu životom. A prečo? Aby tieto deti, keď raz budú dospelými, vedeli vidieť, načúvať, ale sa aj ozvať voči bezpráviu. Na ceste k Zelenej škole sa totiž aj my sami stávame vnímavejšími a lepšími ľuďmi, a to prostredníctvom našich detí. ν

Program Zelená škola funguje na Slovensku už od roku 2004. V tomto školskom roku je do neho zapojených 267 škôl z celého Slovenska. Pokiaľ máte záujem sa o ňom dozvedieť niečo viac, navštívte stránku www.zelenaskola.sk.

Aj toto je envirovýchova

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to top