Sladká astronómia

fázy Mesiaca

Túto vyučovaciu hodinu som chcela žiakom spríjemniť malou sladkou odmenou a ukázať im, že geografia nie je žiadnym strašiakom, ale že môže byť zábavná a sladká zároveň.

V tematickom celku Objavovanie našej planéty / Mesiac – prirodzená družica Zeme som na časť hodiny, kedy sme hovorili o fázach Mesiaca, zvolila zábavno-zážitkovú formu.

Mesačné fázy

Žiaci pracovali v skupinách. Každá skupina dostala jedno balenie sušienok Oreo, plastový tanier a papier (keďže sme medzinárodne certifikovanou Eco School, papier bol z jednej strany popísaný). Úlohou každej skupiny bolo vytvoriť zo sušienok mesačné fázy, sušienky poukladať na tanier a kúskom papiera označiť: nov, prvá štvrť, spln, posledná štvrť.

Nápaditosť, tvorivosť, kreativitu pri plnení úlohy som nechala na samotných žiakov a ich dohodu, ako postupovať s prácou v skupine. Moji žiaci sú naučení pozorne počúvať zadanie úlohy a riadia sa podľa hesla: čo nie je zakázané, je povolené, a tak pri práci jednotlivé skupiny používali učebnicu, pracovný zošit a rôzne druhy pomôcok (napr. pravítko, príborový nožík, …).

Vytúžená odmena

Po ukončení úlohy každá skupina prezentovala svojim spolužiakom ich pracovný postup. Žiaci sa prešli po triede  a prezreli si, ako zvládli splnenie zadanej úlohy ostatné skupiny.

Žiaci pracovali so zanietením. Úloha pre nich bola zábavou, a pritom im pomohla k lepšiemu pochopeniu učeb-nej látky. Najväčšia odmena, ktorou boli všetci nadšení, bola konzumácia sušienok. Z hodiny sme všetci odchádzali spokojní: žiaci s tým, že si pochutili na sladkosti, a ja s tým, že ovládajú učivo, vedia spolu komunikovať a dohodnúť sa v skupine na postupe pri riešení náročnejšieho problému.

Ľubica HILDEBRANDOVÁ
ZŠ Jána Palárika, Majcichov

Sladká astronómia

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to top