ako učiť online efektívne

Ako sa efektívne učiť online?

Námet na online triednickú hodinu, ktorá skvalitní skúsenosti s dištančným vzdelávaním

Zavreté školy sú veľkou výzvou na motiváciu a sebadisciplínu. Na školskom home office si žiaci a študenti prechádzajú rovnakými nástrahami ako dospeláci – majú veľa slobody, ale aj kopu povinností a nie vždy sa darí všetko plniť bez stresov. Dištančné vzdelávanie im ponúka priestor objaviť, ako radi pracujú a experimentovať s tým, čo im vyhovuje. Môžu sa o svojich pracovných návykoch a preferenciách dozvedieť veľa užitočných vecí, ktoré by v bežnom školskom režime nemali šancu objaviť. Kľúčové v tomto období je, aby si vybudovali základné zručnosti učenia sa, aby zvládli online vzdelávanie bez zbytočnej frustrácie.

Triednická hodina: Ako sa efektívne učiť online?

Vek: 12 – 18 rokov

V dištančnom vzdelávaní môže byť táto hodina realizovaná buď v celku formou videohovoru (45 + minút), alebo môžete zadať video aj reflexiu na doma a so študentmi facilitovať diskusiu o tom, čo si z videa a reflexie odnášajú.

Ciele:

Žiaci budú:

 • poznať techniky, ktoré im pomôžu budovať pozornosť.
 • reflektovať, ako pre nich vyzerá produktívny režim dňa.
 • motivovaní zapracovať techniky a vyskúšať iný denný režim.

Príprava:

 • Pošlite žiakom link na video, ktoré si majú pozrieť pred triednickou hodinou.

 • Zadajte čas a dátum triednickej hodiny a pošlite žiakom link na Zoom/ Hangouts/ Microsoft Teams.
 • Vyberte otázky, na ktoré chcete upriamiť reflexiu žiakov.
 • Môžete im zadať aj pár otázok na reflexiu pred online triednickou hodinou. Napríklad:
  • Ako vyzerá Tvoj ideálny režim dňa? 
  • Napíš 3 užitočné veci z videa. 

Hodina (45 min):

 • Úvod (8 min.): 
  • každý 1 vetou opíše, ako sa má a nominuje spolužiaka
 • Nastavenie pravidiel (2 min.)
  • stlmenie mikrofónov, dodržiavanie času, moderovanie diskusie, rešpektovanie sa
 • Diskusia (15 min.)  

Otvoríme tému, dáme priestor žiakom, aby sa vyjadrili. Vyvolávaním dávame priestor žiakom, ktorí sa zapájajú menej.

 • Ako sa prejavuje motivácia v dištančnom vzdelávaní? (Komu sa chce ráno učiť?) 
 • Ako sa prejavuje chýbajúca motivácia v dištančnom vzdelávaní?
 • Ako vyzerá sebadisciplína pri dištančnom vzdelávaní? (Komu sa podarí ráno učiť?)
 • Čo ste si odniesli z videa? (techniky, rady, zaujímavosti)

Reflexia: Čo mi vyhovuje? (10 min.) 

Učiteľ  žiakom zdieľa kópiu dokumentu, do ktorej si každý zapíše vlastné myšlienky: bit.ly/3kAdosA

Prípadne im môže učiteľ čítať otázky, žiaci si zapisujú odpovede. 

 • Ako vyzerá tvoj ideálny režim dňa? 
 • RÁNO: Koľko budíkov máš nastavených? 
 • Ako sa cítiš, keď sa ti podarí vstať o 7:00? 
 • Ako sa cítiš, keď sa ti podarí vstať o 12:30?
 • VEČER: Kedy chodíš spať? 
 • Koľko hodín spánku dostaneš? 
 • Máš večerný rituál?
 • AKO TRÁVIŠ DEŇ? 
 • Koľko sa učíš? 
 • Koľko z toho si reálne na Instagrame? 
 • Je dobré sa učiť celý deň? 
 • Je dobré drtiť celý deň hry/ scrollovať na sociálnych sieťach? 
 • Chodíš von? 
 • Cvičíš?
 • SOCIÁLNE VZŤAHY: 
 • Máš počas dňa kontakt so spolužiakmi? 
 • Ocenil(a) by si sa učiť spoločne? 
 • Aký kontakt ti vyhovuje a aký je nie?
 • AKO MANAŽUJEŠ ČAS A ÚLOHY? 
 • Čo ti funguje? 
 • S čím by si potreboval(a) pomôcť?
 • VIDEO: Aké zaujímavé techniky by ste vedeli využiť?
 • MIESTNOSŤ: V akom prostredí sa Ti skvele učí? 
 • Vieš si ho vytvoriť?

Záver (10 min): 

Čo je Zmúdri? Ako sa dostanete ku všetkým videám a metodikám?

Projekt Zmudri.sk, je online vzdelávacia platforma, na ktorej každý týždeň pribudne nový video kurz zameraný na občianske a praktické témy do života pre mladých ľudí.  Video kurzy však nechcú byť len voľnočasovou aktivitou; na platforme myslíme aj na učiteľov. 

Môžete video kurzy využiť počas vašich hodín spolu s metodickým materiálom, ktorý je súčasťou učiteľského „balíčka“. Pre učiteľov 2. stupňa základných a stredných škôl poskytujeme ku kurzom metodiky na offline hodiny a námety na online aktivity. Odber všetkých video kurzov a metodických materiálov je dostupný pre všetkých učiteľov (nielen triednych) zadarmo. Stačí sa zaregistrovať.

Ako sa efektívne učiť online?
Share on facebook
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on linkedin

Vyberte si rubriku