Ako sa efektívne učiť online?

ako učiť online efektívne

Námet na online triednickú hodinu, ktorá skvalitní skúsenosti s dištančným vzdelávaním

Zavreté školy sú veľkou výzvou na motiváciu a sebadisciplínu. Na školskom home office si žiaci a študenti prechádzajú rovnakými nástrahami ako dospeláci – majú veľa slobody, ale aj kopu povinností a nie vždy sa darí všetko plniť bez stresov. Dištančné vzdelávanie im ponúka priestor objaviť, ako radi pracujú a experimentovať s tým, čo im vyhovuje. Môžu sa o svojich pracovných návykoch a preferenciách dozvedieť veľa užitočných vecí, ktoré by v bežnom školskom režime nemali šancu objaviť. Kľúčové v tomto období je, aby si vybudovali základné zručnosti učenia sa, aby zvládli online vzdelávanie bez zbytočnej frustrácie.

Triednická hodina: Ako sa efektívne učiť online?

Vek: 12 – 18 rokov

V dištančnom vzdelávaní môže byť táto hodina realizovaná buď v celku formou videohovoru (45 + minút), alebo môžete zadať video aj reflexiu na doma a so študentmi facilitovať diskusiu o tom, čo si z videa a reflexie odnášajú.

Ciele:

Žiaci budú:

 • poznať techniky, ktoré im pomôžu budovať pozornosť.
 • reflektovať, ako pre nich vyzerá produktívny režim dňa.
 • motivovaní zapracovať techniky a vyskúšať iný denný režim.

Príprava:

 • Pošlite žiakom link na video, ktoré si majú pozrieť pred triednickou hodinou.

 • Zadajte čas a dátum triednickej hodiny a pošlite žiakom link na Zoom/ Hangouts/ Microsoft Teams.
 • Vyberte otázky, na ktoré chcete upriamiť reflexiu žiakov.
 • Môžete im zadať aj pár otázok na reflexiu pred online triednickou hodinou. Napríklad:
  • Ako vyzerá Tvoj ideálny režim dňa? 
  • Napíš 3 užitočné veci z videa. 

Hodina (45 min):

 • Úvod (8 min.): 
  • každý 1 vetou opíše, ako sa má a nominuje spolužiaka
 • Nastavenie pravidiel (2 min.)
  • stlmenie mikrofónov, dodržiavanie času, moderovanie diskusie, rešpektovanie sa
 • Diskusia (15 min.)  

Otvoríme tému, dáme priestor žiakom, aby sa vyjadrili. Vyvolávaním dávame priestor žiakom, ktorí sa zapájajú menej.

 • Ako sa prejavuje motivácia v dištančnom vzdelávaní? (Komu sa chce ráno učiť?) 
 • Ako sa prejavuje chýbajúca motivácia v dištančnom vzdelávaní?
 • Ako vyzerá sebadisciplína pri dištančnom vzdelávaní? (Komu sa podarí ráno učiť?)
 • Čo ste si odniesli z videa? (techniky, rady, zaujímavosti)

Reflexia: Čo mi vyhovuje? (10 min.) 

Učiteľ  žiakom zdieľa kópiu dokumentu, do ktorej si každý zapíše vlastné myšlienky: bit.ly/3kAdosA

Prípadne im môže učiteľ čítať otázky, žiaci si zapisujú odpovede. 

 • Ako vyzerá tvoj ideálny režim dňa? 
 • RÁNO: Koľko budíkov máš nastavených? 
 • Ako sa cítiš, keď sa ti podarí vstať o 7:00? 
 • Ako sa cítiš, keď sa ti podarí vstať o 12:30?
 • VEČER: Kedy chodíš spať? 
 • Koľko hodín spánku dostaneš? 
 • Máš večerný rituál?
 • AKO TRÁVIŠ DEŇ? 
 • Koľko sa učíš? 
 • Koľko z toho si reálne na Instagrame? 
 • Je dobré sa učiť celý deň? 
 • Je dobré drtiť celý deň hry/ scrollovať na sociálnych sieťach? 
 • Chodíš von? 
 • Cvičíš?
 • SOCIÁLNE VZŤAHY: 
 • Máš počas dňa kontakt so spolužiakmi? 
 • Ocenil(a) by si sa učiť spoločne? 
 • Aký kontakt ti vyhovuje a aký je nie?
 • AKO MANAŽUJEŠ ČAS A ÚLOHY? 
 • Čo ti funguje? 
 • S čím by si potreboval(a) pomôcť?
 • VIDEO: Aké zaujímavé techniky by ste vedeli využiť?
 • MIESTNOSŤ: V akom prostredí sa Ti skvele učí? 
 • Vieš si ho vytvoriť?

Záver (10 min): 

Čo je Zmudri? Ako sa dostanete ku všetkým videám a metodikám?

Projekt Zmudri.sk, je online vzdelávacia platforma, na ktorej každý týždeň pribudne nový video kurz zameraný na občianske a praktické témy do života pre mladých ľudí.  Video kurzy však nechcú byť len voľnočasovou aktivitou; na platforme myslíme aj na učiteľov. 

Môžete video kurzy využiť počas vašich hodín spolu s metodickým materiálom, ktorý je súčasťou učiteľského „balíčka“. Pre učiteľov 2. stupňa základných a stredných škôl poskytujeme ku kurzom metodiky na offline hodiny a námety na online aktivity. Odber všetkých video kurzov a metodických materiálov je dostupný pre všetkých učiteľov (nielen triednych) zadarmo. Stačí sa zaregistrovať.

Ako sa efektívne učiť online?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to top