Ako v škole pracovať so skupinou 

ako pracovať so skupinou v škole

Téma skupinovej práce na vyučovaní je náročná a nekonečná

Skupinová dynamika prináša ďalší element do prostredia, ktoré vediete ako učiteľ a je potrebné ju poznať. Napriek tomu, že inštinktívne skupiny dennodenne tvoríme a vedieme, je dobré si pripomenúť pár zásad, ktoré učiteľovi pomôžu využiť potenciál skupiny a tiež si uvedomiť, kedy ju a na čo môže využiť.

1. Uvedomte si druh skupiny

Malá, veľká, formálna, neformálna, tím, trieda, „hlúčik“ – každá z týchto skupín má svoje špecifiká. Na niečo potrebujete armádu, na niektoré úlohy len tri – štyri hlavy. Tam, kde idete informovať, môžete ísť pred masu, tam, kde tvoríte postoje maximálne do tucta. Tam, kde vás vnímajú ako autoritu, môžete konať formálne, tam, kde ste blízkou osobou, skôr kamarátsky. Nezanedbajte pri skupinovej práci zodpovedanie otázky: Aká je skupina, s ktorou budem pracovať? 

2. Poznajte svoju rolu

Ak idete pracovať so skupinou, identifikujte svoju úlohu. Ak chcete ťažiť zo skupiny rôzne názory, nápady, tvorivé riešenia, buďte facilitátorom. Opustite svoju rolu vševeda a sústreďte sa na podporu členov skupiny. Ak máte príliš veľkú skupinu, zadávajte jednoznačné a krátke požiadavky. Pri menších skupinách, môžete viac diskutovať. Ak idete deti niečo naučiť robiť, vysvetliť im, buďte inštruktorom. Ak potrebujete v skupinkách dosiahnuť aktivitu tímu, buďte supervízorom, koordinátorom pre lídrov tímov. Pri práci so skupinou musíte byť nad vecou. Ak destabilizujete atmosféru, skupina vám to určite vráti.

3. Odvíjajte úlohy od cieľa

Ak zadáte skupine alebo skupinám úlohu, ktorá nekorešponduje s potenciálom skupiny, môžete zostať bez želaného efektu. Spoločná obrana aktivizuje inak členov ako spoločné zostavenie hodnotového rebríčka. Je veľmi dôležité poznať cieľ alebo ciele, ktoré chcete dosiahnuť a mali by ste si byť istý, že to vaša skupina dokáže. To, že ste na zlej ceste, zistíte jednoducho: bude robiť len časť skupiny alebo sa členovia nedopracujú k výsledku, alebo zbadáte, že išli len po povrchu. 

skupinová práca v škole

4. Vnímajte členov skupiny

Pri skupinách sa vždy profilujú členovia do jednotlivých pozícií. Pri tvorbe viacerých skupín dbajte na rovnomerné rozloženie typov detí, ktoré majú spolupracovať, pokiaľ máte ambíciu, aby boli skupiny vyrovnane funkčné. Ak sa vám podarí zhromaždiť 15 prezidentov do jednej skupiny, pravdepodobne sa dobre pobavíte, ale ich výkon bude veľmi slabý. Ak sa vám v skupine stretne 15 pešiakov bez názoru, opäť môžete skončiť neefektívne. Pokiaľ máte tú možnosť, snažte sa nájsť kľúč, ktorý rovnomerne rozloží sily jednotlivých skupín.

5. Hrajte sa s výberom

Ak nejde o vážne témy a úlohy, pokojne stavte na náhodu. Vyberajte deti do skupín podľa znakov, farieb, obľúbených činností či výšky. Ak ide o vážnejšie veci, skladajte tím sofistikovanejšie. Ak vaše aktivity budú trvať dlhšie a nepoznáte členov, môžete skúsiť spraviť niekoľko náhodných výberov pri jednoduchých krátkych hrách. Keď budete mať pocit, že skupiny sú funkčné, môžete pokračovať v tomto zložení.

6. Ťažte z vnútra skupiny

Je príťažlivé skupiny porovnávať medzi sebou, dokonca v súťažiach je to žiaduce. Ak sa však dá, vsaďte na vnútorné hodnotenie skupiny smerom k potenciálu, ktorý dokázali členovia pretaviť do výsledku alebo procesu. Nechajte členov vzájomne sa oceniť, aj keď neprišlo k zdarnému výsledku alebo ak skupina v porovnaní s inými zaostala.

práca v skupine v škole

7. Sledujte kontraproduktivitu

Dajte pozor na to, aby skupinová práca a jej proces a výsledok nevytvárali podmienky pre vznik šikany, odmietanie slabších a ponižovanie medzi členmi. Súčasťou práce v skupine by malo byť aj zmierenie sa s tým, že skupina sa skladá z rôznych členov s rôznymi obmedzeniami a danosťami. Ak naučíte žiakov „kúriť s takým drevom, aké je“, dáte im obrovský vklad do života. 

8. Zaraďujte skupinovú prácu rozvážne

Nie každá činnosť je vhodná pre skupinu. Sú učitelia, ktorí v snahe zaradenia skupinovej práce za každú cenu vytvárajú skupiny aj tam, kde to až také účelné nie je. Navyše často sa to deje s dobre myslenou zámienkou „nech sa učia robiť ako tím“. Na to, aby skupina pracovala ako tím, je však potrebné dlhšie kreovanie vzťahov, vymedzenie rolí, určitú disciplínu. Tímová práca je určitý výsledok, nie začiatok. Skupinovú prácu by sme mali zadávať vtedy, ak cítime, že skupina dokáže prísť s takými riešeniami, ktoré by individuálne žiaci nevymysleli, alebo ak dokáže vyriešiť úlohu práve vďaka kombinácii názorov či skúseností členov. Aj preto je dôležité vnímať prácu so skupinou ako metódu, kde platia určité písané aj nepísané zásady.

Ako zaviesť efektívnu prácu v skupinách nielen na hodinách dejepisu

Ako v škole pracovať so skupinou 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to top