Čo všetko ponúka vzducholoď

učíme pre prax

Ak necháte deťom v bádaní voľnú ruku, prídu na neuveriteľné veci.

Je to stav nesmiernej radosti a zadosťučinenia, keď sa plody vašej práce premietnu do vedomostí vašich žiakov a ich chuti pracovať. Učíme ich porozumieť, vkladáme do nich to najlepšie v nádeji, že budú vzdelanými, čestnými, charakternými a úspešnými. S deťmi robím projekty už niekoľko rokov, no to, čo vytvoril tím mojich deviatakov,  je niečo netypické, výnimočné, čo som ani ja sama neočakávala. 

Tím v zložení troch chlapcov a piatich dievčat sa rozhodol v rámci projektu z matematiky dokázať, či je možné rozprávku premeniť na realitu. Za námet svojho projektu si vybrali kreslenú rozprávku od štúdia Pixar s názvom Up (Hore). Ide o príbeh, v ktorom sa dedko rozhodne pomocou balónov premiestniť svoj dom k vysnívanému vodopádu, pretože ho chcú presťahovať do domova dôchodcov. Až neskoro zistí, že sa k nemu pridal aj skaut Rasel. 

Zdvihnúť dom chce milión eur

Žiaci si zostavili osnovu tvorby projektu a rozdelili si úlohy. Rozhodli sa, že zistia, ako to s tým lietaním naozaj bolo. Vyhľadali si informácie o vzducholodiach: ich tvorcom bol Ferdinand von Zeppelin, a tak vypracovali jeho krátku biografiu. Pomocou kašírovacej techniky vytvorili model vzducholode, pričom využili učivo o pomere a percentách. Vypracovali aj náučnú prezentáciu v PowerPointe, do ktorej zakomponovali, že na zdvihnutie telesa s hmotnosťou 1 kg treba balón s objemom 1 meter kubic-ký. Balón by musel byť napustený na 99,9 % héliom, 0,1% by boli nečistoty. Recykláciou kartónov, papierov a plastov vyrobili domček, na ktorý sa pokúsili zavesiť toľko balónov, aby sa vznášal. Keďže sa im tento experiment nepodaril, pátrali na internete a zistili, že podobným experimentom sa už zaoberala skupina vedcov, ktorá svoj úspešný pokus nafilmovala a sprístupnila na internete (video možno nájsť na stránke video.cas.sk.)

Precvičili si svoju angličtinu a urobili si vlastný preklad videa. Na základe tohto prekladu a informácií z náučných portálov uskutočnili nasledujúce výpočty.  Predpokladajme, že jeden balón (ide o balóny s objemom 0,35 m³) unesie 350g, no dom váži cca 200 až 300 ton. Na to, aby sme ho mohli nadvihnúť, budeme potrebovať 857 143 balónov.  Na nafúkanie 50 balónikov potrebujeme jednu nádobu, ktorá obsahuje 0,45 metrov kubických stlačeného hélia a stojí 48 eur a 1 balón stojí asi 10 centov. Tento nápad by tak vyšiel na 908 578,30 eur.

Kde vziať na to peniaze?

Dievčatá sa rozhodli, že využijú svoje vedomosti z oblasti finančnej gramotnosti a rozpracovali projekt ďalej. Vytvorili papierovú maketu – do jednej polovice umiestnili banku, do druhej nebankovú spoločnosť. Zistili, aký úrok poskytujú na pôžičky bankové subjekty a aký nebankové. Vypočítali, koľko by stálo splatenie takejto pôžičky v banke a o koľko viac by zaplatili v nebankovej inštitúcii. Svoje výpočty prispôsobili priemernej štvorčlennej rodine a jej príjmu.

Šetriť prírodné zdroje

Na záver v rámci ekológie vypracovali nezvyčajnú maketu zemegule, ktorú umiestnili na škatuľu. Na každej strane škatule vytvorili inú krajinu. Niekde je krajina vytvorená z komínov, diaľnic a áut a predstavuje rôzne formy znečistenia. Na iných stranách sú návrhy ekologického správania a využívania obnoviteľných zdrojov, ako sú slnečné panely, elektromobily či vzducholode.

V tomto netradičnom projekte žiaci využili vzťahy medzi chémiou, fyzikou, anglickým jazykom a informatikou. Využili prierezové témy: environmentálnu výchovu, multimediálnu výchovu, finančnú gramotnosť. Preukázali, že dokážu teoretické poznatky z matematiky implementovať do praxe. Dôležitým poznaním určite bolo aj to, že kolektív dokáže pri správnom rozdelení úloh vypracovať hodnotný projekt. Nácvikom takýchto spoločných aktivít sa budujú a upevňujú medziľudské vzťahy, ktoré sú v živote také dôležité. Som hrdá na svojich žiakov. Dúfam, že ich vynaliezavosť neopustí a možno raz budú vynálezcami.

Marcela PADYŠÁKOVÁ, Základná škola, Korňa

Čo všetko ponúka vzducholoď

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to top