Pustite si do školy VLKa

Známi ochranári majú so spoluprácou so školami veľa dobrých skúseností. Môžete k nim prispieť aj vy.

Vzťah ku všetkému živému sa buduje od malička. A keďže na Slovensku dlhodobo ubúdajú lesy, rozhodli sme sa pred dvanástimi rokmi odštartovať súťaž o titul Lesoochranárska škola

Zapája sa do nej o trochu viac škôl z miest ako z vidieka, a to väčšinou z hornatejších krajov, ale najmä také školy, kde sú zanietení učitelia, ktorí dokážu žiakov nadchnúť pre lásku k prírode. Hlboko sa pred nimi skláňame. Možno je to patetické, ale úprimné. Len oni sú totiž dôvodom, prečo súťaž stále organizujeme.

Titul je možné získať za aktivity, ktoré zlepšujú vedomosti žiakov o lesoch a o dôvodoch, pre ktoré ich chrániť, a tiež za to, že sa nebudete báť ísť priamo do terénu.

Les do školy, škola do lesa

Zapojené školy v rámci vyučovania, na krúžkoch, ale často aj vo voľnom čase organizujú prednášky odborníkov, lesníkov alebo ochranárov, premietajú filmy, podarilo sa už usporiadať aj festival environmentálnych filmov či putovnú výstavu fotografií o prirodzených a umelých lesoch a Deň o lesoch pre žiakov a rodičov v rámci dňa otvorených dverí. Žiaci pripravili pre mladších spolužiakov scénky, s ktorými navštívili aj iné základné a materské školy. Výsadba drevín a zelene v areáli školy patrí už medzi bežné aktivity, ale stretli sme sa aj so školami, ktoré budovali náučné chodníky. Pribúda zážitkové učenie v prírode, spoznávanie rastlín, lesných ekosystémov a väzieb. Naši lektori a aktivisti sa do týchto aktivít zapájajú tiež.

Vždy je lepšie raz vidieť ako stokrát počuť. Ako fungujú teoretické vedomosti v praxi, môžu žiaci pozorovať na vychádzkach do lesa a ak majú vo svojom okolí chránené územie, môžu ho monitorovať. Všímajú si, či sú dostatočne označené hranice rezervácie, či sú značky na stromoch viditeľné, či nie sú vyvrátené stĺpy so štátnym znakom, či je na tabuliach čitateľný popis. Mali by si tiež všímať vyťažené stromy alebo tie označené na ťažbu červenou bod-kou pri koreňoch a na kmeni vo výš-ke 1,30 m, keďže v rezerváciách sa nesmie ťažiť. Zistenia je potrebné vyfotiť a nahlásiť správnemu orgánu tohto územia (Štátna ochrana prírody), prejazd motorového vozidla oznámiť polícii. Ale je dobré sledovať aj nelegálne návnady na zver a ťažbu dreva mimo chránených území v okolí obcí, vodných tokov, v parkoch a alejach. Informácie o tom, či bol na ťažbu vydaný súhlas, podá príslušný mestský alebo obecný úrad. 

Za zachovanie divočiny

Školy pomáhajú chrániť aj prirodzené lesy na Čergove. Prispievajú na ich záchranu symbolickou kúpou stromov v Súkromnej prírodnej rezervácii Vlčia v rámci kampane Kúp si svoj strom. Svoje stromy tu má už vyše 370 škôl, niektoré majú dokonca malý hájik s vyše dvadsiatimi stromami. Peniaze získavajú organizovaním zbierok, predajom vlastnoručne vyrobených drobností alebo čaju či zberom starého papiera. 

Radi vás v rezervácii Vlčia privítame a budeme sprevádzať. Na vlastné oči môžete vidieť, ako sa tu pomaly tvorí divočina, keďže už takmer dvadsať rokov je toto územie ponechané len na prírodu. Zvážnice už zarástli, popadané a bútľavé stromy vytvárajú úkryty pre zver a vtáky.

Rastú s nami

Dvakrát ročne vychádzame do ulíc informovať o problémoch lesov, ale aj načúvať ľuďom, čo ich trápi v ich okolí, a diskutovať s oponentmi. Zvyčajne to spájame s petičnými akciami. Spolupracujú pri tom s nami študenti z viacerých škôl. 

Mnohí členovia a aktivisti VLKa s nami rástli od základnej školy. Začali pomáhať v infostánkoch, chodili na prednášky a brigády, na ktorých značili alebo preznačovali hranice rezervácií, alebo na niekoľkodňové terénne semináre priamo v lese. Mnohí z nich nakoniec vyštudovali prírodné vedy alebo ekológiu a ostali naďalej našimi dobrovoľníkmi. 

Teší nás každý mladý človek, pre ktorého je sledovanie tiahnucich divých husí či žeriavov väčším zážitkom ako strieľanie kačíc na monitore, vychádzka je viac ako rely po virtuálnej krajine a ktorého nenechá ľahostajným vyrúbaný strom. Snažíme sa, aby ich pribúdalo.ν

V 12. ročníku súťaže o titul Lesoochranárska škola 2015 môžete vyhrať koncert skupiny Modré hory. Viac informácií hľadajte na stránke wolf.sk alebo napíšte na [email protected]. 

Mária HUDÁKOVÁ, Lesoochranárske zoskupenie VLK

Pustite si do školy VLKa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to top