Dajme slovným úlohám dušu

slovné úlohy

Aj matematika môže byť plná zaujímavých či tajuplných príbehov

Keď príde reč na príbehy a školu, väčšinou ich očakávame na hodinách slovenského jazyka a literatúry. Po dlhšej úvahe by niekto pridal možno ešte dejepis. Svoje nezastupiteľné miesto však majú aj na hodinách matematiky.

Každá slovná úloha je príbehom

Lepšie povedané – môže sa ním stať. Z hľadiska matematiky sa autor snaží, aby bola slovná úloha čo najstručnejšia. My však môžeme zvoliť práve opačnú cestu. Ak na jazere bolo 6 kačiek a 2 odleteli, nemusíme deti viesť rovno k výpočtu 6 – 2 = 4. Naopak, využime situáciu, opíšme príbeh, ktorý sa tam mohol odohrať. Prečo kačky odleteli? Prečo niektoré zostali? Uvidíte, aké úžasné nápady budú deti mať. Toľko hovoríme o čítaní s porozumením! Detské príbehy vám jasne ukážu, či deti textu porozumeli. Priama cesta k výpočtu je presne to, čo mnohým deťom nestačí na porozumenie úlohy. A práve preto nabudúce možno namiesto 6 – 2 napíšu 6 + + 2. Ale ak dieťa naozaj „prežije“ príbeh kačiek na rybníku, potom bude chápať význam znakov mínus alebo plus. Toto ponorenie sa do úlohy je cennejšie, ako keby ste mechanicky vyriešili niekoľko ďalších.

Rovnakú úlohu zohráva aj konkrétna realizácia úlohy. Ak je slovná úloha o ceruzkách – vezmeme ceruzky. Buďte však opatrní, ak sa v úlohe niekoľko z nich zlomilo, deti s radosťou dovedú túto realizáciu k dokonalosti. Ak úloha hovorí o guľôčkach – vezmeme guľôčky. Neskôr namiesto predmetov kreslíme čiarky, množiny, schémy. To však neznamená, že by sme aspoň občas príbeh slovnej úlohy nemali rozohrať. Samozrejme, občas dospejeme do štádia, že hneď po prečítaní zadania môžeme prejsť k riešeniu. Avšak čo by malo byť takmer vždy súčasťou riešenia, je diskusia o zadaní a najmä diskusia o riešení. Aspoň vo dvojiciach. Nechajme žiakov povedať si navzájom, ako porozumeli zadaniu, čo podľa nich majú vypočítať, čo si myslia o svojich výsledkoch. Tým nechceme povedať, že starší žiaci by nemali kresliť, hýbať sa či vymýšľať príbehy. Práve naopak. Učme ich, že toto je prirodzený spôsob riešenia slovnej úlohy. Aj krátka diskusia o úlohe so spolužiačkou úlohu významne zmení. Úloha získa citový náboj, stane sa z nej malý príbeh.

Príbehy sú všade okolo nás

Príbeh nás robí viac angažovanými, vyvoláva akciu. Stimuluje náš mozog ako celok, pretože zapája rečové aj zmyslové, aj pohybové centrá. Mení abstraktné myšlienky na hmatateľné, precítené a zapamätateľné. 

Prostredníctvom príbehu prinášame do triedy svoje osobné skúsenosti, skúsenosti svojich známych. Diskutujme so žiakmi o tom, čo sa deje okolo nás a prepájajme to s učivom, ktoré práve preberáme. Ľudský mozog miluje originalitu – dajme žiakom informácie spôsobom, ktorý nepoznajú, ktorý ich zaskočí alebo prekvapí. Je to, ako keby sme v tej chvíli rozsvietili v ich hlavách tisícwattovú žiarovku. Vidia aj tie najmenšie podrobnosti a intenzívnejšie si ich aj zapamätajú.

Veľké pravdy sveta sú zasadené do fascinujúcich príbehov, a preto sú také silné, preto ich všetci poznáme. Povedzme príbehmi aj tie naše malé pravdy, ktoré chceme deťom odovzdať. Možno si ich nezapamätajú všetci, ale aspoň mnohí. 

Dajme slovným úlohám dušu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to top