Diktáty na geometrii

Že ste o takom niečom ešte nepočuli? Verím. Kedysi, ešte na konci 80. rokov minulého storočia sme také písavali s deťmi a učili ich tak byť sústredenejšími a pozornejšími na hodine, ale tiež rýchlejšie aplikovať svoje vedomosti.

Asi pred desiatimi rokmi som sa k nim vrátila a trénujeme ich od piatej triedy. Postupne som diktáty na geometrii vyčistila a prehĺbila a už do nich pridávame vo vyššom ročníku aj algebru. Žiaci sa už po dvoch týždňoch diktátov naučia nosiť rysovacie pomôcky, lebo počas diktátu si ich nestíhajú požičiavať. 

Ešte stále si neviete predstaviť, čo mám na mysli? Žiaci dostávajú pokyny, na základe ktorých rysujú, a vznikne im nejaký útvar. Potom dostávajú otázky k danému útvaru či jeho častiam a musia na ne odpovedať celou vetou tak, aby zostalo v odpovedi zachytené, na čo som sa pýtala v otázke. Takže v takomto diktáte môžeme zabiť niekoľko múch jednou ranou.

Chcete si to skúsiť? Tu je diktát pre ôsmakov na konci školského roka:

1. Narysuj obdĺžnik ABCD s rozmermi 2,5 cm a 6 centimetrov.

2. Zostroj uhlopriečky obdĺžnika ABCD.

3. Priesečník uhlopriečok pomenuj O

4. Narysuj kruh K so stredom v bode O a s polomerom dĺžky úsečky OA.

5. Pod obrázok napíš celou vetou, ako sa nazýva kruh K voči obdĺžniku ABCD.

6. Vypočítaj obsah obdĺžnika ABCD.

7. Vypočítaj dĺžku uhlopriečky obdĺžnika ABCD.

8. Aký vzťah má uhlopriečka obdĺžnika ABCD voči kruhu K?

9. Vypočítaj polomer kruhu K.

10. Vypočítaj obsah kruhu K.

11. Odpočítaj od obsahu kruhu K
obsah obdĺžnika ABCD.

12. V narysovanom obrázku farebne
vyznač oblasť, ktorej obsah si vypočítal odpočítaním obsahu obdĺžnika ABCD.

Verte či neverte, keď sa začne so žiakmi takto rysovať už na konci 4. ročníka, majú oveľa lepšiu geometrickú predstavivosť a lepšie vidia v obrázkoch to, čo majú.

Silvia BODLÁKOVÁ
Spoj. škola, Tilgnerova ul., Bratislava

Diktáty na geometrii

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to top