Kalendár na informatike

Tento projekt na 4-5 vyučovacích hodín je určený pre šiestakov alebo primánov na precvičenie práce s tabuľkami vo Worde. Ja som sa ich zároveň snažila naučiť, že sa musia vedieť dohodnúť a keď sa dohodnú, musia dohodnuté pravidlá dodržiavať. 

Na prvú hodinu som doniesla niekoľko starších stolových kalendárov. Všímali sme si, či sú po týždňoch alebo po mesiacoch, či sú pri dátumoch meniny a názvy štátnych sviatkov, či sú farebne zvýraznené len nedele alebo víkendy a pod. Potom sme odhlasovali, aký typ kalendára sa pokúsime napodobniť. Dohoda vyšla na kalendár po mesiacoch s meninami. Nakreslila som v Skicári základnú tabuľku, vyriešili sme umiestnenie textu a obrázkov, farebnosť písma a tabuliek i formát písma. Každý dostal vytlačenú verziu a mal si doma premyslieť, či ho nenapadne nejaké vylepšenie, ako nám o ňom povie a ako nás presvedčí.

Na druhej hodine nik neprišiel so zmenou. Vtedy som si uvedomila, že je to ich prvý skutočný projekt, nie len niečo stiahnuté z netu a vytlačené. Musia pochopiť celú štruktúru práce na projekte a aj to, že učiteľ je ich mentor, ale nie dirigent. Naformátovali sme si wordovský dokument na šírku, upravili sme okraje. A začali sa učiť, ako tabuľky vyzerajú a ako sa včleňujú do seba. Dávali sme im rôzne formy a tvary, veľkosť i ohraničenie a definovali formát písma v nich. Určili sme si, kto bude  pracovať s ktorým mesiacom. Potom sme doplnili dátumy a meniny podľa webovej stránky calendar.sk. 

Na tretej hodine sme si premietli na projektore fotogalériu školy a odhlasovali, ktorú fotografiu, prípadne výrez, priložíme ku ktorému mesiacu. Každý si stiahol príslušnú fotografiu do počítača a v upravil ju na veľkosť okienka v kalendári v Microsoft Picture Office Manageri. Potom si vzájomne e-mailom preposlali mesiace tak, aby každý dostal všetky a mohol si vytvoriť jeden dokument so všetkými mesiacmi. Tak som vyskúšala, či vedia poslať hromadný e-mail, vypísať predmet a telo správy, podpísať sa a podobne.

Na štvrtej hodine mal každý vymyslieť titulnú stranu kalendára s jednou alebo viacerými fotografiami alebo kolážou z fotogalérie školy a pripraviť si prejav na dve minúty, ktorým nás presvedčí, že jeho titulná strana je najlepšia. Na piatej hodine každý prezentoval svoju titulnú stranu a nakoniec  sme sa museli zhodnúť na jednej. Bohužiaľ, asi to bolo vekom alebo prvým projektom, napriek prezentáciám, ktoré ma naozaj milo prekvapili, zhoda na titulnej strane nenastala, a tak som rozhodnutie musela urobiť ja. Kalendár sme vytlačili, zviazali hrebeňovou väzbou a odniesli pani riaditeľke. ν

Silvia BODLÁKOVÁ
Spoj. škola, Tilgnerova ul., Bratislava

Kalendár na informatike

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to top