Do hory, do lesa – do múzea

učíme sa v múzeu

Vydajte sa na púť začínajúcu v lužných lesoch, nazrite do šera horských smrečín a objavujte nádherné farby a tvary kvetov rastúcich v štrbinách končiarov našich hôr

Prírodné zbierky patria k najstarším artefaktom v múzeách. Šľachtici si na našich hradoch a zámkoch budovali mineralogické, archeologické či paleontologické zbierky, zbierali rôzne prírodné zaujímavosti a kuriozity, pýšili sa exotickými druhmi, ktoré získali na svojich ďalekých cestách. Dnes mnohé z nich zdobia expozície či depozitáre múzeí. Prírodovedné múzeá však dokumentujú aj súčasnosť a prírodovedci z múzeí skúmajú aktuálnu situáciu v prírode, najmä z pohľadu jej zachovania pre budúce generácie.

Hviezdne nebo nad hlavou

Z hľadiska svojho zamerania pripravilo Slovenské národné múzeum – Prírodovedné múzeum v Bratislave dva zoologické a sedem botanických programov. Okrem nich však môžete navštíviť aj antropologické programy Ako žil pračlovek alebo môžete sledovať Evolúciu človeka. V mineralogických a geologických vzdelávacích programoch sa dozviete, prečo je Nepokojná zem, prečo vznikajú rôzne katastrofy a pohromy, čo sa deje pod povrchom zeme. Iný program je zameraný na Nerastné suroviny a ich význam v praxi. V troch ekologických programoch je predstavená Úspora energie a jej obnoviteľné zdroje či programŽivotné prostredie, ktorý je o rovnováhe, príčinách a následkoch. Program s pokusmi je o systémoch okolo nás a systémovom myslení hrou. Astronomické programy predstavia: Zem ako vesmírne teleso, Planéta Zem v pohybe, vznik a vývoj vesmíru, Slnko ako denná hviezda alebo Hviezdne nebo nad hlavou. Všetky programy sú pútavo opísané na webovej stránke múzea.

Prečo ochraňovať prírodu?

Tríbečské múzeum v Topoľčanoch pripravilo vzdelávací program Cestička do múzea, ktorý je určený najmä deťom materských škôl a I. stupňa základných škôl. Deti na základe interaktívneho a zážitkového učenia získajú informácie o múzeu a prírode. Zoznámia sa s pestrou ríšou živočíchov, rastlín a získajú odpovede na otázku, prečo je dôležité ochraňovať prírodu. Program pomáha opustiť sedavý spôsob života dnešných detí a prehlbovať pohybovú aktivitu v spojení so záujmom o prírodu.

Interaktívne podujatie Svet prírody je určené deťom materských a základných škôl. Prispieva k pochopeniu významu diverzity v prírode, formovaniu zodpovedného správania sa voči prírode, k budovaniu pocitu spolupatričnosti s prírodou a k rozvoju kreativity a výtvarného cítenia vzrušujúcim a zrozumiteľným spôsobom. Prispieva k rozvoju vnímavosti a chápania prírody. Z prírodnín si potom deti môžu vytvoriť rôzne živočíchy a ozdobné predmety.

Trochu odlišný prístup k prírodopisu ponúka Lesnícke a drevárske múzeumvo Zvolene. Je zamerané predovšetkým na uchovávanie a prezentovanie funkcie lesného hospodárstva. Aj preto je v tomto múzeu realizovaná tzv. lesná pedagogika. Jej cieľom je prehĺbiť záujem verejnosti o les a prírodu, zlepšiť vzťah človeka k lesu a lesnému hospodárstvu, podporovať aktívny prístup k ochrane životného prostredia alebo nadobudnúť úctu a rešpekt k živým tvorom. Podstatou takejto formy učenia sú ekohry. Každý z vyškolených pracovníkov sa po dohode so školou môže venovať žiakom od 2. do 9. triedy.

Múzeum Tatranského národného parku v Tatranskej Lomnici má v súčasnosti približne dvadsať lesných pedagógov a nájdete ich aj v Múzeu vo sv. Antone.

Pútavou formou je prezentovaná lesná pedagogika aj v Lesníckom skanzene vo Vydrej doline v Čiernom Balogu, ktorý sa teší čoraz väčšiemu záujmu zo strany škôl aj širokej verejnosti. Na 83 informačných tabuliach a zastávkach sa dozviete o prístupe k lesnému hospodáreniu v priebehu minulých storočí, o aktuálnych problémoch lesa, fauny aj flóry. Prehľad tematických okruhov získate aj na stránke skanzenu, odkiaľ si môžete stiahnuť mapu a popis celého areálu. 

Jaroslav HANKO, Slovenské národné múzeum, Modrý Kameň,
Odborná komisia pre výchovu a vzdelávanie v múzeu

Do hory, do lesa – do múzea

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to top