Čítanie s porozumením na informatike

Návod, ako pracovať s informáciami a ako trénovať čitateľskú gramotnosť aj na iných predmetoch

Čitateľskú gramotnosť často považujeme za „problém“ slovenčinárov. Ako učiteľ informatiky to ale tak nevidím. Čítanie s porozumením je jednou zo základných študijných kompetencií. Nemožno ju u študentov očakávať ako samozrejmý predpoklad, naopak, je potrebné systematicky ju trénovať na každom vyučovacom predmete.

Na našej škole ju bežne trénujeme aj na tých prírodovedných.

Príprava hodiny

Nájdeme si zaujímavé články k danej téme. Ak je článok veľmi dlhý alebo príliš odborný, vynecháme niektoré odseky, ale tak, aby sme nenarušili konzistentnosť informácií. Potom k článku vytvoríme úlohy (otázky).

Pripravené úlohy dáme najprv niekomu prečítať, napríklad kolegovi. Často zistíme, že sa nesprávne pýtame alebo, že odpoveď na otázku je úplne iná, ako sme očakávali. Ak sa nemáme s kým poradiť, necháme text odležať aspoň na týždeň, aby sme naň trochu zabudli a potom sa k nemu vrátime.

Pripravený text s úlohami alebo aj viaceré texty môžu tvoriť časť hodiny, niekedy aj celú, je to závislé od veku žiakov a náročnosti textu i úloh.

Jedna ozajstná hodina

Ukážku textu o podvodných e-mailoch som použil v kvarte osemročného gymnázia. Text o tom, že Slovenská sporiteľňa eviduje podvodné sa dá nájsť na http://bit.ly/2cjE8K1.

Znenie autentického textu:

Hackeri sa snažia podvodom získať prístupové heslá k internetbankingu klientov.

Slovenská sporiteľňa opäť zaznamenala podvodné e-maily, ktorými sa hackeri snažia získať prístupové heslá k internetbankingu klientov. Ide o novú vlnu phishingových útokov. Banka upozorňuje klientov, aby boli obozretní a neklikali na linky v podozrivých e-mailoch. Banka nikdy nepožaduje informácie o účtoch, telefónnych číslach, prihlasovacích údajoch, kódoch do služieb elektronického bankovníctva alebo o platobných kartách.

Meno odosielateľa je síce Slovenská sporiteľňa, ale na prvý pohľad je zrejmé, že e-mail je odoslaný z falošnej adresy [email protected]. Predmet správy: „Aktualizace účtu – Slovenská sporiteľňa Internetbanking“, ako aj celá správa je písaná v češtine. Takýto e-mail odporúča banka bez otvorenia vymazať. E-mailová adresa odosielateľa, ako aj predmet e-mailu sa však môžu meniť.

V tele správy sa nachádza linka, ktorá vyzýva príjemcu, aby klikol na aktualizáciu svojho on-line bankového účtu. Ďalší postup je rovnaký, ako pri väčšine podobných podvodných e-mailov. Klient je presmerovaný na podvodnú stránku, kde je vyzvaný na zadanie osobných údajov.

Podvodná stránka obsahuje aj políčka na vyplnenie, ktoré sa na stránke internetbankingu nenachádzajú. „Všetky pokusy o podvod banka aktívne preveruje a v prípade, že zistí podozrivé aktivity, podniká kroky vedúce k zabráneniu vzniku škody,“ hovorí Ján Adamovský, ktorý v banke zodpovedá za IT bezpečnosť.

Otázky k textu

  • Vlastnými slovami opíšte udalosť, ktorú popisuje tento článok.
  • Akým spôsobom identifikujem podvodný mail?
  • Čo mám urobiť v prípade, keď dostanem podozrivý email?
  • Čo sa stane, ak kliknem na odkaz v správe?
  • Aké informácie sa snažia hackeri získať?
  • Opíšte spôsob, ktorým sa snažia hackeri získať informácie.
  • Aké škody môžu spôsobiť hackeri?
  • Čo je účelom tohto textu?

Na hodine si žiaci prečítajú text: najprv informatívne a potom detailne. Zvýraznia si cudzie slová, tie si spoločne vysvetlíme. Potom samostatne alebo v skupinách vytvoria mapu mysle a premyslia si odpovede na otázky. Potom spoločne diskutujeme a povieme si odpovede.

Tento text tvoril len časť hodiny, po ňom nasledoval ešte text aj s otázkami: Hackeri poškodili nemeckým hutníkom vysokú pec

Žiaci v skupinách tvorili ďalšie otázky k textu.

Analýza otázok

Otázky v ukážke sú pripravené skôr na diskusiu. K rovnakému textu sa dajú vytvoriť aj otázky určené do písomného testu. Vhodná je forma uzavretých otázok.

Odpovede na otázky 1 až 5 nájdeme priamo v texte (sú explicitné). Takéto odpovede stačí z textu priamo vypísať alebo nájsť v tabuľke či obrázku. Podľa Bloomovej taxonómie sú úlohy na úrovni zapamätania a porozumenia.

Odpoveď na otázku 6 – je implicitná, nie je priamo uvedená v texte, ale vyplýva z prepojenia viacerých uvedených informácií.

Odpoveď na otázku 7 je implicitná
– niektoré informácie nepriamo vyplývajú z textu, ale na jej vyriešenie potrebujeme poznať aj ďalšie odborné súvislosti zasadené do rámca vyučovacieho predmetu. Tento typ odpovede môže byť na kognitívnej úrovni od aplikácie až po analýzu. Často môže byť na riešenie potrebný aj výpočet.

Cieľom otázky 8 je odhaliť zámer tohto textu. Je to ďalší typ úloh. Podľa Bloomovej taxonómie môže byť na úrovni analýzy až hodnotenia. V nich máme na základe prečítaného textu odhaliť zámer a postoje autora. Napríklad, na ktorú stranu sa v riešení problému prikláňa autor, s akým zámerom autor článok pravdepodobne písal, je článok informatívneho neutrálneho charakteru alebo jeho zámerom je niečo propagovať? 

Peter KUČERA, 1. súkromné gymnázium, Bratislava

Čítanie s porozumením na informatike

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to top