Fyzika nemožného

fyzika

Ak učíte fyziku alebo ste len jej platonickým obdivovateľom, tak mi dáte za pravdu, že obsah školských učebníc už dlho pokrivkáva za najnovšími vedeckými poznatkami. Našich žiakov, ktorí znamenajú budúcnosť, by sme však mali minimálne informovať o aktuálnom stave vedeckých poznatkov. Ale kde ich získať? Napríklad v knihe Michia Kaku Fyzika nemožného. Pri čítaní jej stránok som neraz zostala v úžase nad tým, čo všetko je už dnes uskutočniteľné. Možno v podobnom úžase zostanú aj vaši žiaci, keď ich budete šokovať vedeckými aktualitami hraničiacimi so zdravým rozumom. Poriadne zabodujete a možno sa budú na oživené hodiny fyziky tešiť.

Ešte pred storočím si boli vedci „istí”, že mnohé z vecí, ktorými dnes disponuje bežný človek, napríklad laser, televízia či atómová bomba, sú fyzikálne neuskutočniteľné. Aj dnes si mnohé veci nevieme prestaviť a zdá sa nám, že ich existencia by odporovala fyzikálnym princípom. O to prekvapujúcejšie je, že Michio Kaku vo svojej knihe ukazuje:

  • ako sa dá pomocou optiky a elektromagnetizmu simulovať neviditeľnosť, 
  • ako zdokonalenie magnetickej rezonancie možno pomôže čítať ľudské myšlienky,
  • ako využitie supravodičov, nanotechnológií a elektrického poľa umožní poslať človeka za hranice zemskej atmosféry nie raketou, ale výťahom,
  • že vytvorenie perpetua mobile vyžaduje prehodnotiť základné fyzikálne zákony na kozmologickej úrovni,
  • že temná energia zostáva jednou z veľkých nedokončených kapitol modernej vedy.

Autor podrobne rozoberá motívy typické pre science-fiction a analyzuje ich prípadnú uskutočniteľnosť. Lúče smrti, cesty v čase či antigravitáciu nezavrhuje, ale starostlivo analyzuje. Zdanlivé nemožnosti triedi na: 

  • nemožnosti 1. stupňa, uskutočniteľné v blízkej budúcnosti,
  • nemožnosti 2. stupňa, na uskutočnenie ktorých by sme potrebovali sily, ktoré naša civilizácia ešte nemá k dispozícii,
  • nemožnosti 3. stupňa, ktoré zrejme odporujú  fyzikálnym zákonom. 

M. Kaku je profesorom teoretickej fyziky v Centre postgraduálnych štúdií City College v New Yorku. Je autorom viacerých vysokoškolských učebníc, ale aj  množstva kníh pre verejnosť. Často vystupuje v televíznych diskusiách a vzdelávacích programoch.

Fyzika nemožného

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to top