Spoločenské hry v škole 2. – matematika

spoločenské hry – matematika

Nech je matematika hrou!

V tomto čísle uverejňujeme článok našej čitateľky Kataríny Poláčikovej, v ktorom píše o využití spoločenských hier na hodinách matematiky. Okrem troch námetov, ktoré vám ponúkame, nám pani Katarína popísala aj ďalšie hry. Ďakujeme jej aj jej žiakom zo ZŠ s MŠ Brezovica v Trstenej. Posielame jej darček a zároveň vyzývame aj ostatných: napíšte nám, ako sa vo vašej škole hráte!

PEXESO

Hru PEXESO každý určite pozná. Keďže sme mali matematiku, zahrali sme sa matematické pexeso, kde sú na kartičkách namiesto obrázkov príklady. Kartičky si žiaci sami vyrobili. Hráči hľadajú dvojice príkladov s rovnakým výsledkom bez používania papiera a pera. Hrou sme si precvičili číselné výrazy.

SET

Ďalšia hra, ktorú sme si vyrobili a zahrali, je SET. Je to logická hra so súborom kartičiek, na ktorých sú zobrazené objekty. Objekty môžu byť:

  • štvorce, kruhy a trojuholníky,
  • červené, zelené alebo modré,
  • prázdne, vyšrafované alebo plné. 

Každá kartička má 4 vlastnosti: druh, farba, výplň a počet. Na jednej kartičke môže byť 1, 2 alebo 3 navzájom identické objekty. Set tvorí trojica kartičiek, na ktorých sa jednotlivé vlastnosti buď zhodujú, alebo sú odlišné. Žiakom som dala za úlohu zistiť, koľko je rôznych kartičiek, a v skupinkách ich vyrobiť. Hotovo! Ešte si vysvetlíme pravidlá a môžeme sa hrať. 

Pravidlá hry: Hru môžu hrať dvaja až šiesti hráči. Na stôl sa vyloží 12 kartičiek. Prvý, kto zbadá medzi nimi set, zakričí „set“ a ukáže trojicu, ktorá tvorí set. Ak má pravdu, vyberie tri kartičky a hra pokračuje s deviatimi ležiacimi kartami. Ak sa mýlil, je až do konca dokladania kariet vyradený z hry. Karty sa dokladajú (do 12), až keď sa všetci hráči zhodli, že sa medzi vyloženými kartami nedá nájsť žiadny set. Vo výnimočných prípadoch sa môže stať, že medzi dvanástimi kartami set nie je. V takom prípade sa doložia ďalšie tri kartičky do 15 a hra pokračuje. Po odobratí prvého setu sa hneď nedokladá, pokračuje sa s dvanástimi kartami. 

Tip: V prvých hrách, kedy sa žiaci učia hľadať set, je lepšie nevyraďovať hráča z hry až do nasledujúceho dokladania. V SETE okrem logického myslenia potrebujete aj rýchle reakcie, rýchlu orientáciu v kartách, schopnosť dobre sa „pozerať“. 

BLOKUS

BLOKUS si môžete vyrobiť aj sami, tak ako my alebo si ho kúpiť (www.ihrysko.sk). Hra precvičuje priestorovú predstavivosť. Uplatňuje sa pri nej taktika blokovania súpera, vytváranie nedostupných území. 

Na hru potrebujeme: štvorcovú sieť so štvorčekmi 20×20 a dieliky v štyroch farbách. Žiakom môžete zadať úlohu, ktorou si precvičia kombinatorickú geometriu: Dieliky sú zložené z 1, 2, 3, 4 alebo 5 štvorčekov siete. Zakreslite všetky typy dielikov. 

Pravidlá hry: Každý hráč má 21 dielikov jednej farby a začína vo svojom rohu. Hráči sa striedajú v ťahoch. V jednom ťahu môže hráč položiť len jeden dielik na voľné políčka. Ďalšie dieliky sa musia dotýkať aspoň jedným rohom dielika rovnakej farby, ale nesmú sa dotýkať celou stranou. Úlohou je položiť na plochu čo najviac svojich dielikov. Hra končí, keď ani jeden hráč nemôže uložiť svoj dielik. Vyhráva ten, komu zostane najmenší počet štvorčekov na nepoložených dielikoch.

Spoločenské hry v škole 2. – matematika

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to top