O štátnom rozpočte a verejných výdavkoch

štátny rozpočet – občianska výchova

Námet na hodinu občianskej výchovy, ktorá umožní žiakom orientovať sa v komplexnom svete štátneho rozpočtu a verejných výdavkov

Keď sa povie rozpočet, väčšina z nás vie povedať, či sme v pluse alebo v mínuse. V prípade štátneho rozpočtu je naozaj náročné predstaviť si, ako je na financovanie verejnej správy ročne minutých viac ako 47 miliárd eur. Náročné je si vôbec predstaviť, koľko tých 47 miliárd eur v skutočnosti predstavuje. Na tejto hodine sa snažíme žiakom priblížiť, ako štát spravuje svoje financie, ako sa tvorí rozpočet a čo všetko ho tvorí. Hodina sa skladá z predprípravy (videá), overenia porozumenia, skúmania Vesmíru verejných výdavkov a diskusie. Takto vedené vyučovanie nám dáva priestor preskúmať informácie do hĺbky a z rôznych zdrojov a umožňuje žiakom, aby si vytvorili základný prehľad o štátnom rozpočte.

Dištančné vzdelávanie: Štátny rozpočet

Vek: 12 – 18 rokov

V dištančnom vzdelávaní je pi obrátených hodinách extrémne dôležitá príprava. Samotná hodina je  formou videohovoru (45 + minút).

Ciele: Žiaci budú vedieť:

 • kto tvorí rozpočet, 
 • čo všetko zahŕňa, 
 • aké sú možné zdroje príjmov, 
 • uviesť príklady verejných výdavkov (v ktorých oblastiach života ich využívajú),
 • čo je vyrovnaný rozpočet a deficit. 

Príprava:

Hodina (45 min):

 • Úvod (5 min): 
  • každý 1 vetou opíše, ako sa má a nominuje spolužiaka
 • Nastavenie pravidiel (2 min)
  • Stlmenie mikrofónov, dodržiavanie času, moderovanie diskusie, rešpektovanie sa
 • Overenie porozumenia (10 min)  
  • prejdeme si základné pojmy (verejné výdavky, štátny rozpočet, príjmy, deficit) a zároveň sa opýtame žiakov, či im bolo niečo z videa nejasné
  • spýtame sa ich nasledovné otázky:
   • Kto tvorí rozpočet?
   • Na čo míňa štát financie?  
   • Ako štát financuje svoje výdavky?
 • Skúmanie (10 min)  
 1. Ktoré ministerstvo má najväčšie výdavky? Ktoré najmenšie?
 2. Čo je najväčšia položka verejných výdavkov? Koľko je to eur?
 3. Ktorá položka sa oproti minulému roku najviac zmenila? O koľko % viac/menej je to?
 4. Ktorá je najzvláštnejšia položka na tomto zozname?
 5. Koľko je štátny dlh v prepočte na 1 občana?
 • Po 7 minútach si prejdeme odpovede spolu v triede.
 • Diskusia (10 min)

Vyberieme si tému, dáme priestor žiakom, aby sa vyjadrili.

 • Akými spôsobmi by sme mohli pomôcť znížiť deficit?
 • Domácnosti zaplatia zhruba 80% daní štátu, pretože platia spotrebné dane a DPH ako spotrebitelia a dane a odvody ako pracujúci. Aké benefity za to získavajú?
 • Ako ovplyvnila pandémia štátny rozpočet?
 • Záver (5 min) 
  • Žiaci si napíšu/ zdieľajú 3 veci, ktoré si z hodiny odnášajú.

Ak by ste túto tému učili offline, plán hodiny nájdete v kurze  Prečo nič nie je zadarmo – štátny rozpočet po registrácii. V rámci financovania štátu na platforme nájdete aj metodiky k daňovej sústave SR.

Čo je Zmudri?

Projekt Zmudri.sk je online vzdelávacia platforma, na ktorej každý týždeň pribudne nový video kurz zameraný na občianske a praktické témy do života pre mladých ľudí.  Video kurzy však nechcú byť len voľnočasovou aktivitou; na platforme myslíme aj na Vás, učiteľov. Môžete video kurzy využiť počas vašich hodín spolu s metodickým materiálom, ktorý je súčasťou učiteľského balíčka. Pre učiteľov 2. stupňa základných škôl a učiteľov stredných škôl poskytujeme ku kurzom metodiky na offline hodiny a námety na online aktivity. Odber všetkých video kurzov a metodických materiálov je dostupný pre všetkých učiteľov zadarmo po registrácii

O štátnom rozpočte a verejných výdavkoch

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to top