Hry s tlakom

Predmet obklopený kvapalinou alebo plynom je vystavený tlaku z tohto prostredia. To, že tento tlak nedeformuje, je dôsledkom toho, že pôsobí vo všetkých smeroch (zhora, zdola, zľava, sprava, spredu, zozadu). Aj my sme neustále obklopení plynom (vzduchom). Keby však nebolo rovnováhy a tlak by nepôsobil vo všetkých smeroch, na pleciach by sme nosili hmotnosť malého auta! Ešte šťastie, že tlak pôsobí aj nahor. Dokazuje to nasledujúci pokus.

Pohár naplňte vodou 4 cm pod okraj. Zoberte predmet, ktorý sa ani nevznáša na hladine, ani neklesá. V našom prípade to bude kvapkadlo. Nalejte doň trocha vody, aby zostalo pod povrchom, a vložte ho do pohára. Hermeticky ho uzavrite natiahnutím balónu na hrdlo a previažte povrazom (alebo použite gumičku). Ak prstom zatlačíte na membránu, kvapkadlo začne klesať. Ak ju povolíte, kvapkadlo stúpa. Ukážte to kamarátom, určite ich to prekvapí. 

Aké je vysvetlenie? Keď tlačíte na membránu, vzduch medzi membránou a hladinou sa stláča a rovnako tlačí aj na hladinu. Tlak pôsobiaci v kvapaline všetkými smermi vtlačí vodu aj do kvapkadla (aj keď má kvapkadlo otvor dole). Kvapkadlo sa napĺňa vodou a stáva sa ťažším a ťažším. Postupne klesá ku dnu dovtedy, kým sa vyrovná gravitačná sila, ktorá pôsobí nadol, so vztlakovou silou pôsobiacou nahor. 

Keď prestaneme tlačiť na membránu, všetko sa vráti do pôvodného stavu, kvapkadlo sa vyprázdni a stúpa nahor. 

Michal ZAJAČEK
www.amavet.sk, www.labak.net 

Hry s tlakom

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to top