Rozosmejme Zem

Tento rok som sa rozhodla, že do prípravy a realizácie akcie ku Dňu Zeme čo najviac zapojím žiakov – šiestakov. Akcia mala názov Rozosmejme Zem, realizovali sme ju v školskej knižnici a jej hlavným cieľom bolo pripraviť pre žiakov 1. ročníka úlohy týkajúce sa ochrany životného prostredia a nakladania s odpadmi. 

Východiskom bol príbeh o rozplakanej Zemi, ktorý som náhodou našla v knižnici. Na nástenke bol obrázok Zeme, ktorá bola sivá a vyzerala veľmi smutne. Prváci si vypočuli príbeh a spolu sme sa rozhodli, že sa pokúsime Zem rozosmiať. Žiaci 6. ročníka boli rozdelení do piatich skupín. Každá mala pripravené úlohy pre prvákov (tých bolo tiež 5 skupín) na tieto témy:

1. Odpady – čo kam patrí?

Žiaci si vyrobili farebné kontajnery z krabíc od topánok, na lístky napísali názvy rôznych odpadkov (sklená fľaša, batéria, téglik od jogurtu, …). Prváci mali „zahodiť“ lístky do správnych kontajnerov.

2. Čo nepatrí do lesa?

Úlohou prvákov bolo na obrázku lesa nájsť  všetko, čo tam nepatrí (odpadky, časti oblečenia, ale aj domáce zvieratá) a odôvodniť svoje rozhodnutie.

3. Čo je pre Zem lepšie?

Prváci sa mali rozhodnúť, ktorá z dvoch možností Zemi škodí menej a svoj výber odôvodniť (napr. jazda autom – jazda na bicykli, kupovanie zeleniny na trhu – kupovanie balenej zeleniny v obchode, …)

4. Poraď mi, čo mám urobiť?

Prváci mali opraviť nesprávne tvrdenia. Napríklad: keď je vonku slnečno, zasvietim si. Keď si umývam zuby, nechám tiecť vodu.

5. Naozaj potrebujeme všetko, čo kupujeme?

Prváci uvažovali, ktoré veci nie sú až také potrebné, alebo sa dajú niečím nahradiť. Napr. plastové fľaše sklenými, namiesto viacerých mobilov pre jedného človeka len jeden a pod.

Za každú splnenú úlohu dostali prváci kúsok skladačky a nakoniec si zložili obrázok usmiatej a farebnej Zeme. Aktivita sa páčila rovnako prvákom ako šiestakom, ktorí sa na chvíľu stali učiteľmi. ν

Ľubica OFÚKANÁ
ZŠ, Pankúchova ul., Bratislava

Rozosmejme Zem

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to top