Obec, v ktorej žijem

So šiestakmi sme si opakovali prácu vo Worde a vyhľadávanie na internete s projektom Obec, v ktorej žijem. Zároveň sme sa učili pracovať v PowerPointe.

Žiaci museli vyhľadať informácie o Karlovej Vsi, kde bývajú, o témach: 1. geografická poloha a rozdelenie, 2. história a historické pamiatky, 3. zaujímavosti, 4. hospodárstvo. Materiál museli odovzdať spracovaný vlastnými slovami a pridať aj vlastné fotografie – veď tu žijú a nemôže im to robiť problém. Texty som si prečítala a poopravovala, e-mailom dala vedieť, čo majú opraviť a dokedy, čo vynechať, čo doplniť. Aby nepoužívali cudzie slová, ktorým nerozumejú a podobne.
Následne žiaci robili prezentácie v PowerPointe. Sami videli, že ani jed-na sa na druhú nepodobala, aj keď vychádzali z rovnakého zadania.
Teraz ich čaká prezentovanie pre druhákov, ktorí preberajú Bratislavu a Karlovu Ves na vlastivede.

Celý projekt trval viac ako tri mesiace. Všetky časti boli známkované a keďže ich posielali e-mailom, známkovala som aj dodržanie termínov. Takto žiaci získali 6 známok. A vraj sa to nedá na predmete, ktorý je raz do týždňa. ν

Silvia BODLÁKOVÁ
Spoj. škola, Tilgnerova ul., Bratislava

Obec, v ktorej žijem

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to top