Informatika, programovanie

Informatika, programovanie

Previous
Next
Informatika, programovanie

Zasurfujte si, informatici!

Zaujímavé stránky nielen pre učiteľov a učiteľky informatiky E-Bezpečí Český projekt E-Bezpečí je zameraný na prevenciu, vzdelávanie, výskum a osvetu spojenú s rizikovým

Viac »
digitálna bezpečnosť
Informatika, programovanie

Digitálna bezpečnosť

Námet na online hodinu informatiky alebo triednickej hodiny, ktorá vedie k bezpečnejšiemu využívaniu online priestoru v dištančnom vzdelávaní. Zatvorené školy

Viac »
informatika v škole
Informatika, programovanie

Informatika s robotom Emilom

Prvý ucelený koncept vyučovania informatiky vznikajúci priamo na slovenských školách Informatika je síce u nás povinný predmet od tretieho ročníka základnej

Viac »
Fyzika

Od snov k vynálezom – MyMachine

Program, ktorý podporuje tvorivosť a technické vzdelávanie MyMachine je program, ktorý podporuje technické vzdelávanie orientované na STEAM – vedu, technológiu, inžinierstvo,

Viac »
programujeme v Pythone
Informatika, programovanie

O jednej učebnici programovania

Keď učiteľovi nestačia možnosti, ktoré sa ponúkajú, začne aktívne posúvať veci dopredu v prospech ostatných Chcete spoznať nový populárny programovací jazyk?

Viac »
Informatika, programovanie

Čítanie s porozumením na informatike

Návod, ako pracovať s informáciami a ako trénovať čitateľskú gramotnosť aj na iných predmetoch Čitateľskú gramotnosť často považujeme za „problém“ slovenčinárov. Ako učiteľ informatiky

Viac »
Informatika, programovanie

Informatika pomáha slovenčine

Keď sa hodiny slovenčiny spoja s modernými technológiami a fantáziou žiakov a učiteliek, vznikajú zaujímavé učebné pomôcky Slovenský jazyk a literatúra nepatrí väčšinou k obľúbeným

Viac »
Informatika, programovanie

Informatika bez počítača

Som nula alebo jednotka? Precvičujte binárne prevody hravo! V januárovom čísle som predstavil aktivity na prevod čísla z desiatkovej do dvojkovej

Viac »
Informatika, programovanie

Aby učenie nebolo mučenie

Hodina kódu a iné inovatívne metódy vyučovania  Tak ako na mnohých školách po celom svete, aj my sme sa rozhodli zúčastniť

Viac »
gamifikácia
Chémia

Škola (video)hrou

Videohry nemusia byť len bezduchou zábavou. Práve naopak, môžu byť užitočnou pomôckou na vyučovaní. Či si to priznáme alebo nie,

Viac »
Biológia, prírodoveda

Od kvapky vody k šálke čaju

V rámci projektu Zelená škola sme v učebni biológie vytvorili tri stanovištia s rôznymi prezentáciami.  Čistička, napätie, tvrdosť Na prvom stanovišti predvádzali študenti

Viac »
Informatika, programovanie

Aj informatiky sa možno dotknúť

O jednom zaujímavom spôsobe učenia zápisu binárnych čísel Informatika bez počítača – Computer Science Unplugged je séria vzdelávacích aktivít navrhnutých

Viac »
Geografia (politická)

Komiks do každej lavice

Vytvoriť komiks môže byť zábava, ktorá vyžaduje slušné počítačové zručnosti   Komiks sa už dávno nepovažuje za podradný umelecký žáner. V zahraničí

Viac »
Scroll to top