Iný pohľad na vyučovanie matematiky

učebnice matematiky

Zuzana a Peter Bero sú už viac ako dvadsať rokov zapísaní u učiteľov matematiky ako autori úspešných pracovných zošitov a učebníc pre základnú školu. Od tohto roku spolupracujú s novým partnerom LiberaTerra. Ich spoločným cieľom je ponúknuť učiteľom a žiakom ucelený koncept vyučovania matematiky, ktorý plánujú realizovať v niekoľkých etapách.

Prvou je uvedenie upravených pracovných zošitov a učebníc. Autori s tímom spolupracovníkov pripravili nový, moderný vizuál, ktorý sa opiera o rokmi overený text sprevádzanými modernými kresbami a hravou grafikou. Tento rok pre II. stupeň a neskôr pre I. stupeň, pričom autori doplnia celý komplet o doteraz chýbajúci 1. a 2. ročník. Všetky v súlade s najnovším ŠVP a doplnené o metodiku Sprievodca učiteľa.

V druhej etape sa chcú autori zamerať na plnú podporu a servis pre vyučujúcich. Na webe LiberaTerra sú všetky potrebné informácie o každom titule a postupne pribúdajú ďalšie podporné materiály, napríklad návrhy časovo-tematických plánov. Kanál LiberaTerra na YouTube už teraz obsahuje krátke didaktické videá s cieľom inšpirovať učiteľov a dávať im tipy na prácu s konkrétnymi úlohami. Onedlho budú môcť učitelia diskutovať nielen s autormi, ale aj medzi sebou na facebookovej stránke LiberaTerra

Cieľom tretej etapy je pripravovať pre učiteľov kvalitné online materiály, ktoré im umožnia zmysluplne využívať moderné technológie na vyučovaní. Prvou lastovičkou bude mobilná aplikácia, ktorá doplní úspešnú novinku z tohto roka – pracovný zošit Testovanie 9.

Neodmysliteľnou súčasťou práce autorov je stretávanie sa s učiteľmi a zdieľanie skúseností na seminároch po celom Slovensku. 

Víziou Zuzany Berovej a Petra Bera je škola bez stresu, s partnerským prístupom, férovými pravidlami a príjemnou atmosférou, ktorá je podporujúcim prostredím pre tvorivú a objavnú činnosť žiakov. Veria, že ich pracovné zošity a učebnice doplnené kompletným servisom pre učiteľa vytvoria pre takéto prostredie dobrý základ.

Iný pohľad na vyučovanie matematiky

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to top