Kde budú bývať Konôpkovci?

Nemusíte sa držať len vo vnútri hraníc geografie, susedí totiž napríklad aj s finančnou gramotnosťou

Riešenie praktických problémov by malo byť prirodzenou súčasťou školských úloh. Ak si myslíte, že ich váš predmet neponúka, pripravte si vlastné. Záujem žiakov vás milo prekvapí.

Výprava za hranice geografie

Ako učiteľ geografie som sa často stretol s nezmyselnými mantinelmi svojho predmetu. Vedomosti a schopnosti, ktoré som považoval za prínosné, som na hodiny prepašoval neraz len cez výpravy mimo ŠVP. 

Chcel som žiakov oboznámiť s príjmovými rozdielmi v rámci regiónov SR, so zákonitosťami realitného trhu a základmi výpočtu hypoték. Zvolil som si netradičnú formu webquestu, keď žiaci v skupinách pracujú na počítačoch alebo tabletoch pripojených na internet a postupne získavajú informácie, na základe ktorých pomôžu fiktívnej rodine Konôpkovcov s výberom nového bývania. Aktivita sa dá zvládnuť v rozsahu dvoch vyučovacích hodín a bola odskúšaná so žiakmi ZŠ v rámci geografie Slovenska, no možno ešte vhodnejšia je pre študentov stredných škôl. Využíva medzipredmetové vzťahy s matematikou a informatikou a rozvíja finančnú gramotnosť.Kto sú Konôpkovci?

Mladá rodina žila posledné roky vo Veľkej Británii, aby si finančne prilepšila. Kvôli deťom a pracovnému uplatneniu rodičov sa rozhodli vrátiť na Slovensko. Nasporených 10 000 € plánujú minúť na kúpu trojizbového bytu alebo staršieho rodinného domu. Bez hypotéky to však nepôjde. 

Výhodou je, že rodina nemá problém začať svoj nový život hocikde na Slovensku. Práca pre rodičov sa črtá v piatich mestách, v ktorých sa platy aj ceny nehnuteľností odlišujú. Stoja pred rozhodnutím, ktoré sa odvíja od ich finančných možností a nákladov na kúpu nehnuteľnosti. Konôpkovci sa rozhodujú medzi okresmi  Bratislava, Banská Bystrica, Žilina, Revúca a Trebišov. Otec rodiny má vo všetkých okresoch sľúbenú prácu ekonóma, mama prácu zdravotnej sestry. Obe profesie patria k povolaniam s priemernou výškou mesačného príjmu. Poradia im žiaci správne?

Za rovnakú prácu dostávajú zamestnanci v rôznych regiónoch Slovenska odlišnú mzdu. Všeobecne platí, že čím vyspelejší región a nižšia nezamestnanosť, tým vyššie mzdy. Koľko majú manželia možnosť zarobiť v jednotlivých mestách, sa žiaci dozvedia z tabuľky priemerných hrubých príjmov v rôznych krajoch pre rôzne profesie. Oboznámia sa aj s pojmom hrubá mzda a výškou dane z príjmu. Pomocou špe-ciálnej online kalkulačky vypočítajú čistú mesačnú mzdu rodiny v prípade rôznych zárobkov v jednotlivých mestách. Do tabuľky v pracovnom liste zapíšu výsledky, ktoré im poslúžia pri ďalšom rozhodovaní o najvhodnejšej lokalite pre Konôpkovcov.

Koľko stoja nehnuteľnosti?

Rovnako ako mzda, aj cena nehnuteľností závisí od ekonomickej situácie regiónu. Žiaci skúmajú ceny bytov a starších rodinných domov v piatich okresoch Slovenska. Pracujú s realitným webovým portálom, na ktorom sú aktuálne ponuky množstva realitných kancelárií. Naučia sa nastavovať rôzne kritériá na výber, filtrovať výsledky hľadania a vyhodnocovať, ktoré z ponúk sú najvhodnejšie. Do úvahy pritom neberú len cenu, ale aj dostupnosť škôl, voľnočasových aktivít pre deti, služieb, práce a pod. Svoje zistenia zapíšu do tabuľky cien nehnuteľností.
Na záver žiaci zistia výšku hypotéky potrebnej na kúpu nimi zvoleného bývania pre Konôpkovcov. Pomocou online hypotekárnej kalkulačky a zistení z predchádzajúcich úloh navrhnú optimálnu výšku mesačnej splátky a celkovú dĺžku splácania. Pritom sa oboznámia s výškou úroku a ďalšími informáciami spojenými s vybavovaním hypoték. Výsledky nakoniec prezentujú pred triedou. 

Každá skupina odporučila Konôpkovcom inú nehnuteľnosť, vo väčšine prípadov dokonca aj iné mesto. Záverečná diskusia je zaujímavou sondou do spôsobu uvažovania žiakov.

Ešte viac nápadov, inšpirácie, hier a metodických materiálov na školskú geografiu nájdete na 

Peter FARÁRIK, lepsiageografia.sk 

Kde budú bývať Konôpkovci?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to top