Komiks do každej lavice

Vytvoriť komiks môže byť zábava, ktorá vyžaduje slušné počítačové zručnosti 

 Komiks sa už dávno nepovažuje za podradný umelecký žáner. V zahraničí sa čoraz častejšie využíva aj vo vzdelávaní. Ako je to u nás? Po aktivitách spojených s tvorbou komiksu siahajú najmä učitelia jazykov, výtvarnej výchovy alebo umenia a kultúry. Prečo mu dať šancu aj v iných predmetoch? A ako ho využiť, čo možno najlepšie? 

Niekoľko nápadov

Spravte žiakom poznámky v podobe komiksu.

Využite vami vytvorený krátky komiks ako úvodnú motiváciu k téme vyučovacej hodiny.

Zadajte žiakom tvorbu ich vlastného komiksu na zvolené témy. Dopredu môžete určiť minimálny počet jeho políčok (ako môže takýto komiks vyzerať, si pozrite na obrázku). Komiks môže pozostávať len s „hovoriacich“ objektov na fotografiách, prípadne môže obsahovať aj postavy, pre ktoré sú fotografie scénou, na ktorej sa odohráva dej.

Nechajte žiakov cez komiks spracovať priebeh školského výletu, exkurzie, projektu, cesty medzi bydliskom a školou, lokálne problémy a podobne.

Nadchnite žiakov pre návrh a tvor-bu komiksu, ktorý by slúžil ako sprievodca pre vybranú lokalitu.

Rozvíjajte spoluprácu: zadajte tvorbu skupinového komiksu, v ktorom bude každé políčko príbehu tvorené iným žiakom.

Pomoc pri tvorbe

Tvorba a prezentácia komiksu je zábava, žiakov preto uistite, že fantázii a humoru sa medze nekladú. Ideálnou je aj spolupráca s vyučujúcim informatiky, nakoľko sú úlohy spojené s rozvíjaním IKT kompetencií. 

Pri tvorbe žiackych komiksov som využíval viacero online nástrojov. Najznámejším je Pixton – www.pixton.com/sk/, ktorý je voľne dostupný aj v slovenskej verzii. Výborné nástroje sú však aj na stránkach www.makebeliefscomix.com alebo www.storyboardthat.com. Ak máte v škole tablety, odporúčam vyskúšať aplikáciu Comic Strip It, ktorú nájdete v Obchode Google. 

Žiadny zo spomínaných nástrojoch (s výnimkou aplikácie) neponúka v bezplatnej verzii možnosť vkladania ľubovoľných fotografií do políčok komiksu. V prípade, že sa bez fotografií v komikse nezaobídete, môžete ich vytvárať v prostredí MS PowerPoint alebo v ľubovoľnom grafickom programe.

Pri tvorbe komiksu môže žiakom pomôcť predpripravená powerpointová šablóna so šiestimi prázdnymi políčkami a bublinami, ktoré naplnia vlastným obsahom – vložia, upravia veľkosť a premiestnia na správne miesta fotografie, vymyslia príbeh komiksu a vpíšu ho do bublín. Samozrejme, rozmery, orientáciu, polohu a počet jednotlivých políčok v komikse si môžu žiaci upravovať podľa vlastných potrieb a želaní. Niektoré políčka v komikse tak môžu mať horizontálnu a ďalšie vertikálnu orientáciu. Orientácia strany môže byť tak-isto na šírku alebo na výšku. Ak by žiaci chceli k podkladovým obrázkom (fotografiám v políčkach) pridať postavy, musia ich vkladať ako priehľadné obrázky.

Komiks do každej lavice

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to top