Matematika na celý život

spomienky na dobrých učiteľov, poďakovanie

Moja mama Oľga Filipovičová je učiteľkou matematiky na dôchodku a v dobrom si na ňu spomína nejedna generácia seneckých žiakov. Didaktické zásady a základné počtové operácie som nasávala s materským mliekom. Pozorovať ju pri práci doma alebo v škole bola obrovská skúsenosť. Jej dôslednosť, rešpekt, ktorý mala aj bez vynucovania, oddadosť práci. K tomu som mala šťastie na výbornú učiteľku matematiky Martu Horváthovú a o mojej budúcej profesii som nemala pochybnosti. 

Na základnej škole v Senci som chodila do matematickej triedy, aj keď žiaden matematický génius som nebola. Inšpirácie ale bolo dosť. V čase zúriaceho socializmu, bez rôznych IKT a napriek kvantu, dovolím si povedať, zbytočného učiva, ktoré sme vtedy museli zvládnuť, sme sa väčšina triedy na matematiku tešili. Nepamätám sa síce, ako sme sa prehrýzli cez zlomky, ani či sme bodovali v matematickej olympiáde, ale dobrý pocit z hodiny si viem vybaviť ešte aj po rokoch. Vždy decentne upravená, dobre naladená a usmiata pani učiteľka, ktorá si nepotrebovala vynucovať rešpekt krikom. Jednoducho ho mala. Pamätám si jej usmiate oči nad okuliarmi, jemný zmysel pre humor, ale aj obrovské nasadenie na hodinách, ktoré vyžadovala aj od nás. 

Keď nás na jednom seminári vyzval prednášajúci Peter Bero, aby sme si predstavili, koľkí učitelia nás ovplyvnili, okamžite sa mi pred očami objavil obraz pani učiteľky Marty Horváthovej.  Aj jej ďakujem za to, že som si zvolila túto nie ľahkú, ale úžasnú profesiu, ktorá ma napriek mnohým úskaliam stále napĺňa. 

Ak sa len čosi z týchto dvoch, pre mňa úžasných osobností, na mňa nalepilo, môžem byť len rada.

Jana AUGUSTOVIČOVÁ,
ZŠ, Nová Dedinka

Matematika na celý život

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to top