Motivujte na spoluprácu

Metódy motivácie, ktoré fungujú na žiakov, kolegov a rodičov, aby sa s vami zapojili do nových aktivít nad rámec bežnej školskej práce.

Keď som sa svojich žiakov spýtala, ako by sme mohli znížiť náš dopad na životné prostredie, odpovedali: „Mali by sme prestať chodiť do školy. Míňali by sme menej energie.“ Ako zapáliť žiakov, kolegov a rodičov pre aktivity navyše? 

Žiak – tvor kreatívny

Žiakom, s ktorými chcete spolupracovať na projekte, treba ponúknuť:

zodpovednosť a zadosťučinenie: prenášajme na študentov zodpovednosť za aktivity. Vytvorme rôzne pozície, ako vedúci mediálneho oddelenia, manažér pre ľudské vzťahy a podobne, a dajme im šancu ukázať, čo dokážu. 

odmena – odmeňme tých, ktorí nám pomáhajú a neboja sa robiť niečo navyše, a to najlepšie zážitkom. Noc v škole. Jeden deň v role učiteľa. Deň smiešnych kostýmov. Deň naopak. Ukážme, že materiálne odmeny nie sú všetko a sila zážitku je omnoho silnejšia ako radosť z nadobudnutia materiálnych vecí. 

vzťah – dobrý učiteľ si nemusí autoritu získavať tým, že mu žiak musí vykať. Ukážme v triede ľudskú tvár.  

Učiteľ – tvor zaneprázdnený

Ako vtiahnuť zaneprázdnených kolegov do aktivít, s ktorými potrebujeme pomôcť?

prepojenie – pokiaľ je kolegyňa koordinátorkou aktivít k dňom zdravej výživy a ja koordinátorkou environmentálnej výchovy, prepojme tieto dve témy. Spravme si lokálne zdravé raňajky z biopotravín a zabijeme tak dve muchy jednou ranou. 

osobný záujem – pre každého z nás je jednoduchšie zapáliť niekoho, s kým máme blízky vzťah. Preto pri väčšine projektov spolupracujú kolegovia, ktorí sú si prirodzene blízki. Pokúsme sa ale nájsť partnerov aj v iných spolupracovníkoch. Krátkym dotazníkom na porade dokážeme zistiť, kto už trochu tlie pre našu vec a môže pomôcť. Nebojme sa osloviť aj nepedagogický personál. 

prierezovosť – používajme jednotlivé aktivity na hodinách. Nebojme sa počítať množstvo odpadu na matematike, rasizmus použiť ako tému slohovej práce či maľovať na tému zdravá výživa. 

Rodič – tvor náročný

Účasť na rodičovských združeniach sa s príchodom elektronickej žiackej knižky rapídne znížila. Dnes sa rodič o svojich deťoch dozvie skoro všetko po piatich kliknutiach myšou. Sú to však práve deti, ktoré dokážu ovplyvniť správanie svojich rodičov. 

akcie školy – na vianočných besiedkach, veľkonočných trhoch a iných akciách školy je priestor na to, aby ste spoznali povahu rodičov vašich žiakov. Skúste práve pri takýchto príležitostiach propagovať svoje aktivity a ukázať, čo všetko sa u vás deje. Zároveň sa nebojte poprosiť rodičov, aby vám pomohli. A nie len finančne. Rodičia často nemajú peniaze nazvyš, ale veľmi radi ostrihajú živý plot.

správne umiestnená žiadosť o spoluprácu – máte aj vy na škole miesto, kde rodičia čakajú na svoje deti z družiny? Tak práve tam treba umiestniť žiadosť o pomoc. Napíšme si zoznam vecí, ktoré by škole pomohli, a umiestnime ho na toto miesto. Málokto z nás číta nástenky len tak, pokiaľ ale čakáme v čakárni u lekára, prečítame si všetky letáky. Myslime na to!

starí rodičia, súrodenci a ďalší – nezabúdajme na to, že starí rodičia najviac milujú svoje vnúčatá. Veľmi dobrou skupinou na spoluprácu sú aj bývalí absolventi či priatelia školy. Zistite si, čo robia a oslovte ich s ponukou spolupráce. 

Hovorí sa, že ten, kto nehorí, nedokáže zapáliť ostatných. Ak nás samých niečo nebaví, asi len ťažko nájdeme niekoho, kto to bude robiť s nami. Myslime tiež na to, že je lepšie zapáliť čo i len malú sviečku ako preklínať tmu.

Motivujte na spoluprácu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to top