Erbové omaľovánky

V tomto projekte sme so štvrtákmi informatiku prepojili s vlastivedou. Kreslili sme erby slovenských miest a obcí. 

Vybrala som erby podľa zložitosti a pridelila ich deťom podľa ich výtvarných schopností. Ich úlohou bolo nakresliť omaľovánku erbu mesta na PC. 

Potom som im dala mapku Slovenska, ktorú som pre nich nachystala. Ich úlohou bolo nájsť obec v atlase a nakresliť na mapku veľkú bodku tam, kde sa obec približne nachádza. Do úvahy sa brala skôr orientácia na mape ako presná lokalizácia. Potom sme cez webovú stránku www.e-obce.sk vyhľadali oficiálnu stránku konkrétnej obce, odpísali sme z nej informácie, a tak vznikol aj text k našej omaľovánke. 

Erby som vyberala podľa zložitosti, no stalo sa, že obec nemala webovú stránku a nebola ani v registri obcí v atlase. Museli sme sa vynájsť. Našli sme teda, v akom okrese sa nachádza a bodku umiestnili tam.
Žiaci ma prekvapili, boli úlohou nadšení. ν

Silvia BODLÁKOVÁ
Spojená škola, Tilgnerova ul., BA

Erbové omaľovánky

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to top