Nechajme žiakov klásť otázky od prvej hodiny

fyzika

Prvú septembrovú hodinu fyziky u prvákov na gymnáziu začínam (po nevyhnutnom úvode) tak, že na tabuľu nakreslím obrázok. Napríklad rybičku v akváriu, ktoré je na stole alebo orla, ktorý letí nad Tatrami. A poviem, že si urobíme aktivitu, ktorá bude trochu o zoznamovaní a trochu o fyzike. Aktivita je taká, že treba vymyslieť, vytvoriť dvadsať takých otázok, ktoré súvisia s obrázkom. Do jedného stĺpca na tabuli píšeme otázky fyzikálne a do druhého nefyzikálne. Ten, kto vymyslí otázku, ide ju napísať na tabuľu a súčasne sa predstaví. Po niekoľkých nesmelých tichých minútach vznikne pekná tvorivá atmosféra. Každý v triede vie vymyslieť, pridať novú, inú otázku:

Aká je hmotnosť, objem, hustota orla? 

V akej výške letí orol? 

Aké je rozpätie krídel orla? 

Aký je tlak, teplota, hustota vzduchu?

Aká je rýchlosť orla, vetra? 

Prečo letí orol? 

Aké sily pôsobia na orla?

Kde má orol hniezdo?

Kam letí orol? 

Väčšinou žiaci vytvoria veľa fyzikálnych a málo nefyzikálnych otázok. Potom si dáme otázku, čím sa tie fyzikálne otázky na seba podobajú, čo ich spája. Vysvitne, že sa pýtame hlavne na fyzikálne veličiny a tie si podčiarkneme. A väčšinou nejaký komunikatívnejší žiak povie: „Aha, fyzika je o tom, čo sa dá merať.“ A ja si zapamätám mená niekoľkých žiakov, ktorí ma zaujali tvorivými otázkami. 

Keďže moja čarbanica spolu s informáciou, že je hodina fyziky, motivuje žiakov k hľadaniu fyzikálnych otázok, nefyzikálnych otázok je na prvej hodine veľmi málo. A väčšinou aj niekto zovšeobecní toto pozorovanie vo vete „Fyzika je všetko a je všade.“ Preto na ďalšiu hodinu donesiem do triedy reprodukciu kvalitného umeleckého diela, napríklad Rómea v objatí s Júliou na balkóne. Keď plagát rozviniem, na tvárach mladých ľudí sa rozvinie čarovný zasnený úsmev, všetci nejako zjemnejú. Keď poviem: „Nájdite 20 fyzikálnych otázok,“ akoby som ich budila z príjemného snenia a vôbec sa nám nedarí. Uvoľnenie vedie cez výbuch smiechu. A potom sa začne zaujímavá a užitočná diskusia, o čom vlastne fyzika je a o čom nie je.

Jana CAMARA
Gymnázium, Metodova ul., Bratislava

Nechajme žiakov klásť otázky od prvej hodiny

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to top