Nedajme sa zlákať každou ponukou

„Dostali sme ponuku na skvelý výchovný koncert. Je to zadarmo a vyzerá to celkom dobre. Mohli by sme to zobrať,“ prišiel mi včera e-mail od kolegyne. Určite sa to stalo aj vám. Na školy prichádza množstvo ponúk od rôznych organizácií, firiem a fyzických osôb. Kurzy, workshopy, koncerty – to všetko sa na školy valí z každej strany. 

E-mailová či telefonická ponuka je na prvý pohľad veľmi pekná, zaujímavá, interaktívna. Po príchode lektora však zistíme, že téma je trochu iná, ako sme čakali, lektor má od zážitkového vzdelávania naozaj ďaleko a žiaci ho vôbec nevnímajú. Katastrofa. Ako tomu predísť? 

Zvážte tému aj odporučenie

Nevyberajme si len z ponúk, ktoré nám prídu. Premyslime si, akej téme sa venujeme, a hľadajme ponuky sami. Musíme tomu venovať viac času, ale nakoniec sa to vyplatí. 

Tiež je dobré nechať si poradiť od iných učiteľov. Pokiaľ vám niekto, koho mienku považujete za relevantnú, odporučí nejaký program ako výborný, choďte do toho. 

Častým kritériom sú financie. Množstvo programov je ponúkaných bezplatne. Nesnažme sa však využiť „free“ ponuku za každú cenu. Niekedy je dobré zvážiť pomer ceny a kvality. 

S lektormi sa vždy vopred presne dohodnime na počte žiakov, na tom, čo chceme, aby si žiaci odniesli, na forme, akou chceme, aby vzdelávanie prebiehalo (zážitok, exkurzia, prednáška) a či sa chceme zúčastniť tiež. Predídeme tak problémom, ale aj pomôžeme lektorom s prípravou. 

Keď sa za lektormi zavrú dvere 

Nadviažme na prezentovanú tému tým, že o nej pripravíme na ďalšiu hodinu pracovný list. Ukážeme tak žiakom, že podobné akcie nie sú len ulievaním. Môžeme tiež poprosiť žiakov, aby si na hodinu po prednáške pripravili zvedavé otázky k téme alebo aby si oni sami pripravili podobné vzdelávanie a viedli ho tiež sami. 

Aktivity, ktoré robíme, len aby sme naplnili plán, nemajú veľký význam. Do roka musíme mať dva výchovné koncerty, tak ich spravíme. Stojan na bicykle je dobrá vec, tak ho postavíme. Nerobme veci, „len aby bolo“. Výchovné koncerty si vyberajme na témy, ktorým sa chceme venovať. Stojan na bicykle stavajme, len ak niekto do školy naozaj chodí na bicykli. Učitelia pod tlakom času a povinností často nestíhajú kriticky vyhodnocovať všetko, čo sa im ponúka. Rozmýšľajme a nedajme sa zmanipulovať!

Nedajme sa zlákať každou ponukou

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to top