Odhaľujte so žiakmi tajomstvá

Matematika skrýva veľa tajomstiev. Autori DVD Matematika a jej tajomstvá sa ich rozhodli predstaviť prostredníctvom krátkych animovaných filmov. Pokúsili sa ukázať, že matematika môže byť krásna a že skrýva mnohé prekvapenia. Filmy zároveň poskytujú netradičný pohľad na známe témy a odhaľujú prekvapujúce súvislosti. A to všetko jasne a názorne.

DVD Matematika a jej tajomstváobsahuje sedem krátkych animovaných filmov na tieto témy:

Tajomstvá fraktálov

Môže existovať útvar s nekonečným obvodom a konečným obsahom? Poď sa s nami pozrieť do sveta fraktálov! Čo sú  to fraktály, kto a ako ich prvýkrát objavil a kde sa používajú.

Príbeh čísla Pí

Pí je jedným z najslávnejších čísel. Kde sa vzalo, aké má vlastnosti a prečo sa objavuje vo vzorci pre obsah kruhu či objemu gule?

Tajomstvá Pascalovho trojuholníka

Čo všetko sa skrýva v Pascalovom trojuholníku? História a súvislosti, trojuholníkové a štvorcové čísla, fraktálové vzory a iné pozoruhodné vlastnosti ukryté v Pascalovom trojuholníku.

Tajomstvá topológie 

Topológ vraj nerozozná pneumatiku od hrnčeka na kávu. Čo je to topológia a aké ďalšie tajomstvá skrýva? Od Platónskych telies, Eulerovej vety až po Möbiovu pásku a Kleinovu fľašu.

Tajomstvá pravouhlých trojuholníkov 

Čo má spoločné Pytagoras s pravouhlým trojuholníkom? História a netušené zaujímavosti o Pytagorovej vete.

Tajomstvá počítania s nekonečnom

Môže mať nekonečný rad čísel konečný súčet? Rady geometrické, harmonické a ako to je s ich súčtami. Ako sa počíta s nekonečnom? Sčítanie nekonečien a Zenónove paradoxy.

Tajomstvá ukryté v špirálach

Čo majú špirály spoločné s králikmi? A matematika s botanikou? Archimedove, logaritmické a Fibonacciho špirály, ich vlastnosti a súvislosti s výskytom v prírode.

Tajomstvá Pascalovho trojuholníka

Čo všetko sa skrýva v Pascalovom trojuholníku? História a súvislosti, trojuholníkové a štvorcové čísla, fraktálové vzory a iné pozoruhodné vlastnosti ukryté v Pascalovom trojuholníku.

Filmy možno využiť na doplnenie či rozšírenie učiva na základných i stredných školách. Na mnohé otázky možno nadviazať vo vyučovaní a zamýšľať sa nad nastolenými problémami v širších súvislostiach. 

DVD malo premiéru počas dní otvorených dverí v Matematickém ústave AV ČR v Prahe na jeseň 2012 a v tejto chvíli ho už využívajú na množstve škôl. Filmy sú v slovenčine, no k dispozícii sú aj preklady do anglického a nemeckého jazyka.

DVD Matematika a jej tajomstvá si možno objednať na e-mailovej adrese [email protected].

Ukážkové video si môžete pozrieť tu.

Námet: Jana Kopfová. Číta: Monika Mačáková: Výtvarník, animácie: Martin Mag. Vyrobilo Štúdio MM.

Odhaľujte so žiakmi tajomstvá

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to top