Pečenie koláča, matematika a finančná gramotnosť

Na domácu úlohu v rámci tvorby a prezentácie projektu som zadala deťom upiecť koláč. Keďže byť finančné gramotný je dnes životne dôležité, rozhodla som sa pečenie spestriť troškou matematiky. O tom, že sa to deťom páčilo, svedčí fakt, že prezentácie vyšperkovali grafmi a rôznymi úlohami, ktoré som im nezadala, ale jednoducho im napadli a chceli ich tam mať. 

Zadanie pre 6. ročník: 

– všetky ingrediencie odvážiť a ich váhu zapísať (hmotnosť rozbitých vajíčok, mlieka) – opakovanie jednotiek hmotnosti,

– všetky dané ingrediencie sčítať a vypočítať hmotnosť koláča pred pečením – opakovanie sčítania desatinných čísel,

– zapísanie časového harmonogramu prípravy koláča – opakovanie jednotiek času,

– po vychladnutí koláča vybrať náhodne 5 kúskov z koláča a odvážiť ich – vypočítať aritmetický priemer jedného kúska koláča,

– vypočítať hmotnosť celého upečeného koláča – násobenie desatinných čísel (počet kúskov koláča x priemerná hmotnosť jedného kúska),

– zistenie, kedy mal koláč väčšiu hmotnosť: pred pečením alebo po pečení,

Posledná a najdôležitejšia úloha bola zistiť, ako koláč chutil rodinným príslušníkom. 

Zadanie pre 8. ročník

Všetky úlohy, ktoré mal 6. ročník plus uvedené úlohy:

– nájsť na internete leták ľubovoľného obchodného reťazca, vytvoriť excelovskú tabuľku a  nájsť ceny všetkých použitých ingrediencií – do tabuľky zapísať názov ingrediencie, cenu za balenie a vypočítať cenu za spotrebované množstvo do koláča,

– vypočítať cenu celého koláča, vypočítať cenu jedného kusa koláča,

– odhadnúť približnú spotrebu energie minutej príprave a pečení koláča,

– ohodnotiť cenu svojej práce pri pečení koláča, vypočítať za koľko by predávali jeden kus a aký by bol ich zisk,

– nájsť na internete v ponuke cukrárni podobný produkt a zistiť za akú cenu sa predáva, porovnať gramáž daného výrobku s vlastným výrobkom,

– úvahou zistiť, či je finančne primerané piecť tento koláč častejšie, alebo len pri výnimočných príležitostiach.

Základná škola, Korňa

Pečenie koláča, matematika a finančná gramotnosť

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to top