Pozor na dotazníky

Pozor na dotazníky

V posledných rokoch sa u nás rozšírili pedagogické „minivýskumy“ s takouto schémou: Na začiatku dá výskumník (študent učiteľstva alebo učiteľ) žiakom dotazník, ktorým zmeria východiskový stav. Potom s nimi istý čas niečo robí (napr. aplikuje nejakú metódu) a na konci im znovu zadá dotazník, aby zmeral, či došlo ku žiaducej zmene. Dotazníky používané v podobných projektoch si zvyčajne tvoria študenti či učitelia sami. Nie vždy si však uvedomujú, že s dotazníkmi sú spojené rôzne problémy, ktoré môžu výskum znehodnotiť. Tu je päť z nich.

Prvý problém: žiak nerozumie otázkam. Keď sa žiakov opýtate, čo v nich evokuje pojem „asertívny“, mnohí otázke nebudú rozumieť, a teda ich odpovede budú bezcenné. Problémom nemusia byť iba cudzie slová, ale aj nejednoznačnosť otázky.

Druhý problém: žiak nepozná odpovede. Niekedy sa v dotazníku pýtame na fakty, ktoré žiak nemusí poznať: Aké vzdelanie majú tvoji rodičia? Koľko máte doma kníh?

Tretí problém: žiak sa nevie vyjadriť. Deti sa od seba líšia schopnosťou písomného vyjadrovania. Niektorí žiaci by dokázali na otázky ako-tak odpovedať ústne, no písomne svoj názor vyjadriť nedokážu. Chýba im slovná zásoba, nevedia poskladať zmysluplné vety, písanie dlhšieho textu ich odrádza a vyčerpáva.

Štvrtý problém: žiak dáva očakávané odpovede. Ak je z formulácie otázky zrejmé, akú odpoveď jej autor očakáva, resp. aká odpoveď je spoločensky žiaduca, niektorí žiaci neodpovedajú úprimne, ale tak, aby sa javili lepšími.

Piaty problém: žiak nemá motiváciu vyplniť dotazník poriadne. To, že niekto potrebuje dáta do výskumu nie je pre žiaka dostatočná motivácia na to, aby sa sústredil, zamýšľal a precízne formuloval svoje názory či postoje. Ak to chce mať čo najskôr za sebou, odpovede môžu mať veľmi malú výpovednú hodnotu.

Až budete najbližšie tvoriť nejaký dotazník, nepodceňte to. Správne sa pýtať je veľká veda.

Pozor na dotazníky

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to top