Pozrite si so žiakmi Star Trek

Tento rok som si povedal, že sa budem trocha venovať sebe. Nakúpim si veľa kníh a pozriem si zopár filmov či seriálov. Preferujem fantasy, dobrodružnú, vedecko-fantastickú či populárno-náučnú tvorbu. Bolo pre mňa znamením zhora, keď som pri prepínaní programov natrafil na sci-fi seriál Star Trek: Voyager. Po pozretí prvých častí som vedel, že to musím dopozerať až po poslednú 168. časť. 

Už z niekoľkých dielov bolo jasné, že tento seriál je pre školské prostredie ako švajčiarsky nožík – dá sa využiť na mnoho spôsobov. Mne napadlo jeho využitie na predmetoch ako fyzika, etická výchova, náboženská výchova, občianska náuka, hudobná výchova či anglický jazyk.

Vitajte na lodi Voyager

Celé to začína úplne obyčajnou pátracou misiou po zmiznutej lodi, no neznáma sila vtiahne vesmírnu loď Voyag-er do odľahlej časti galaxie. Hlavná hrdinka kapitánka Kathryn Jane-wayová (a hneď prvá téma na diskusiu – rodová rovnosť) sa musí rozhodnúť, či vo vzdialenej časti galaxie Delta kvadrante pomôže zachrániť celú civilizáciu, čo bude znamenať, že uviazne ďaleko od domova, odkiaľ cesta späť potrvá minimálne sedemdesiat rokov, alebo sa vráti hneď (ešte sme len pri prvej epizóde a ďalšia vhodná téma – väčšie dobro). 

V hlavnej úlohe

Hrdinami sú vyšší dôstojníci z posádky vesmírnej lode Voyager. Každý z nich má svoj osobný príbeh, ktorý je viac či menej súčasťou zápletky jednotlivých dielov. Najzaujímavejšími postavami sú Doktor a Siedma z deviatich. Doktor je pohotovostný zdravotnícky holoprogram – teda kus počítačového kódu, ktorý je premietaný do priestoru ako zväzok fotónov, ktoré obklopuje silové elektromagnetické pole (prepojenie na fyziku). Najzaujímavejšie na postave Doktora je to, že chce, aby sa k nemu správali ako k človeku. Kapitánka mu teda dovolí obohacovať si svoj program o ďalšie podprogramy a „učiť sa“ tak novým vedomostiam a rozvíjať svoju osobnosť. Takto sa doktor dostane aj k umeniu. Baví ho totiž operný spev (prepojenie na hudobnú výchovu). Na doktorovi sú sympatické aj jeho vtipné, často až sarkastické komentáre.

Ženské hrdinky

Siedma z deviatich bola v minulosti Borgom. Borgovia sú rasa kyborgov („originálny“ názov tí Borgovia, čo?), ktorí putujú vesmírom a násilne asimilujú rôzne druhy, aby zvyšovali svoju dokonalosť a vojenskú silu. Borgovia zdieľajú spoločnú myseľ – všetci sa v rovnakom čase navzájom počujú cez kybernetické implantáty. Ich vodcom je kráľovná, podobne ako včelia kráľovná v úli (pokus o vykreslenie diktátorského režimu). Siedma bola kedysi človekom, no ako ju Borgovia asimilovali, žila medzi nimi 20 rokov. Kapitánka Janewayová ju zajala a jej spojenie so spoločenstvom bolo prerušené. Napriek výslovnej žiadosti Siedmej z deviatich jej nedovolila vrátiť sa späť a snažila sa rozvíjať jej ľudskú stránku. V tejto snahe jej pomáhal aj doktor, ktorý mal s rozvojom ľudskosti najväčšie skúsenosti.

Prierezová téma Star Trek

Príbehov je ozaj dosť. Len v rámci fyziky ich môžeme využiť pri výučbe astronómie, optiky, elektromagnetizmu, časticovej fyziky či teórie relativity, ale nájdu sa aj témy na občiansku a etickú výchovu – konflikt dobra a zla, dilema medzi osobným a spoločným blahom, dodržiavanie zákonov a nariadení. Na náboženstve sa dá využiť pri zdôrazňovaní akceptácie inej viery, či učení o po-smrtnom živote. Celý seriál je natočený v USA, čo môžeme využiť pri výučbe anglického jazyka. Na hudobnej výchove využijeme ukážky z opier či hudobnú teóriu, ktorú Doktor vy-svetľuje iným kultúram. Seriál využijeme pri multikultúrnej výchove – spolunažívanie rôznych rás na jednej lodi, na osobnostný a sociálny rozvoj – zvládanie vlastných pocitov posádky odlúčenej od rodiny a priateľov, pri environmentálnej výchove – stále viac aktuálna recyklácia použitých materiálov a efektívne využitie energie pre pohon vesmírnej lode, ale aj pri témach ako ochrana života a zdravia – stratégie prežitia na nepriateľskom území, anatómia ľudského tela a mnohé ďalšie.

Verím, že nájdete inšpiráciu aj v iných seriáloch a budete tak môcť prezentovať deťom učivo prostredníctvom toho, čo majú rady, čo ich baví a čím žijú.

Michal COPKO
SPŠ elektrotechnická, Košice

Pozrite si so žiakmi Star Trek

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to top