Pútavejšie prezentácie

Máte po dlhej a namáhavej príprave prezentácie pocit, že výsledok nie je dostatočne pútavý? Možno je čas vyskúšať niečo nové – dynamické prezentovanie.

Prezi je aplikácia, ktorá takéto dynamické prezentácie umožňuje vytvárať. Nejde o postupné striedanie jednotlivých slajdov, výsledok skôr pripomína film, pri ktorom kamera sníma jednotlivé slajdy a plynule prechádza z jedného na druhý. Ako je napísané na stránke www.prezi.com, ide o prezentáciu v jednom priestore, kde môžeme sledovať, ako všetky myšlienky navzájom súvisia a ako na seba nadväzujú. 

Je fakt, že Prezi je produkt, ktorý sa dá aj kúpiť, ale myslím si, že učitelia by mohli mať aspoň nejaké informácie, že existujú aplikácie, ktoré ponúkajú voľné registrácie (s istými obmedzeniami) a ktoré sa dajú skvelo využiť na ozvláštne vyučovania. A to rovnako pri vašich prezentáciách, ako aj pri prezentáciách vašich žiakov, ktorých dynamická forma Prezi určite nadchne.

Prvým krokom je registrácia. Čo je pre nás dôležité, Prezi poskytuje voľnú licenciu na používanie pod podmienkou, že všetky prezentácie sú verejné a priestor pre ich uloženie je iba 100 MB. Poviete si, je to málo, neoplatí sa. No prekvapenie nastáva, keď zistíte, že Prezi poskytuje študentskú a učiteľskú licenciu. Takže zadarmo máme možnosť nastavenia súkromných prezentácií, 500 MB priestoru a ďalšie bonusy. Samozrejme, učiteľská licencia vám bude aktivovaná len v tom prípade, že sa registrujete so svojím školským e-mailom.

Samotné vytváranie prezentácie je veľmi intuitívne a ľahké. Môžete si vybrať z rôznych dopredu pripravených dizajnov a šablón, alebo si vytvoriť vlastné. Podobne ako pri iných prezentáciách, aj tu môžete vkladať obrázky, videá, či rôzne tvary. Obsah vkladáte do tzv. rámov, ktorým sa obsah automaticky prispôsobí. 

Máte mnoho prezentácií vytvorených v MS Powerpoint a nechcete len tak zahodiť váš čas a námahu? Prezi poskytuje možnosť importovania powerpointovských prezentácií, takže pomocou pár klikov môžete prerobiť vaše staré statické prezentácie na nové, dynamické a pútavé.

Pri takejto prezentácii je aj celkom ľahké vyhnúť sa častej chybe, ktorú robia prezentujúci: čítaniu poznámok, celých textov zo slajdov. Prezentujúci je nútený plynule rozprávať a sprevádzať dynamický obraz.

Zuzana MOLČANOVÁ
SZŠ pre žiakov s intelektovým
nadaním CENADA, Bratislava

Pútavejšie prezentácie

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to top