Samoštúdium

Samoštúdium

Nedávno som mal možnosť hovoriť s učiteľmi z dvanástich škôl, ktoré sa rozhodli implementovať vybrané myšlienky z dokumentu Učiace sa Slovensko. Niektoré z nich sa pokúšajú realizovať aj opatrenie, ktoré znie: „Využívať v rámci individualizácie vzdelávania aj samoštúdium žiakov (počas pobytu v škole) ako špecifickú formu učenia sa.“ Keďže som autorom citovaného námetu z UsS, bolo pre mňa zaujímavé počuť, ako sa v praxi darí ho uskutočňovať.

Ukázalo sa, že najčastejšie organizačné problémy sú dva: školy nemajú vhodné priestory, kam by mohli žiakov v čase samoštúdia poslať a nemajú ani učiteľov, ktorí by žiakov počas samoštúdia „strážili“, t. j. dozerali na nich, aby si neublížili. Možno ešte vážnejším problémom je ťažko prekonateľná nedôvera učiteľov, ktorí sa obávajú, že žiaci nebudú v čase samoštúdia robiť nič zmysluplné a že ho pojmú iba ako zámienku na „uliatie sa“ z hodiny. V diskusii tiež zaznelo, že žiaci (a občas ani učitelia) celkom presne nevedia, čo by vlastne v rámci samoštúdia mali robiť.

Verím, že jednotlivé školy sa s uvedenými problémami postupne nejako vyrovnajú. Možno sprístupnia jedáleň, zriadia knižnicu, študovňu či aspoň sedacie kúty na chodbách školy. Dozor možno vyriešia s pomocou učiteľov, ktorí majú práve „okno“, alebo kamerovým systémom. Nedôveru možno asi prekonať len tak, že učitelia opakovane zažijú, že bola neopodstatnená. A čo by žiaci mohli počas samoštúdia robiť? Pracovať na svojich dlhodobých projektoch, chystať si referáty, pripravovať sa na rôzne súťaže, učiť sa jeden od druhého, vyhľadávať na internete, chystať si podklady na nejaké vystúpenia či diskusie, sledovať vzdelávacie videá atď. Môžu robiť čokoľvek, čo možno považovať za vzdelávaciu aktivitu. Na začiatku však musí byť téma či problém, ktorý ich skutočne zaujíma.

Samoštúdium

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to top