Škola mimo školy

outdoorové aktivity

Náučné outdoorové aktivity s deťmi nemusia byť nuda

V minulom čísle sme v článku Vypadnite von! písali o tom, aké je pre deti dôležité, aby sa celé ich vzdelávanie neodohrávalo iba v budove školy. V tomto čísle vám prinášame niekoľko konkrétnych nápadov na aktivity, ktoré môžete s deťmi vonku robiť.

Ide sa do lesa!

Pobyt v lese má na človeka blahodarné účinky, na čerstvom vzduchu a v kontakte s prírodou človek získa úplne iný pohľad na veci. 

Čo všetko sa dá v lese s deťmi robiť? Môžeme skúmať stromy, vyrábať herbár, sledovať vplyvy počasia a kolobeh ročných období, hľadať zvieracie stopy, pozorovať a počúvať vtáky a hmyz, zbierať odpadky, postaviť bunker či lávku cez potok, vyrobiť vtáčiu búdku či orientovať sa podľa turistických značiek, kompasu alebo machu na severnej strane stromov. V prirodzenom prostredí môžeme prepájať poznatky z prírodovedy, vlastivedy, environmentálnej výchovy, budovať vzťah detí k prírode a zodpovednosť za vlastné životné prostredie.

Čo dokáže ulica

Netreba chodiť ďaleko, samotná ulica pred školou ponúka množstvo podnetov, ktoré môžeme s deťmi využiť. Stačí si všimnúť napríklad zaparkované autá. Aké majú farby? Ako sa tieto farby povedia po anglicky? A ktorá farba je najčastejšia, resp. najmenej častá – dokážeme to znázorniť v grafe? Z akých krajín pochádzajú jednotlivé značky áut? A aké mestá sa skrývajú za písmenkami v ŠPZ? Zakreslime ich do mapy Slovenska! Nechávajú autá povinný 1 m pre chodcov na chodníku? Zmerajme to!

Prechádzku po ulici môžeme sledovať aj na mape – ak má ulica na obrázku dĺžku 3 cm a nám meraním vyšlo, že je dlhá 70 m, v akej mierke je mapa? A dokážeme len tak od oka odhadnúť, koľko je 5 m, 20 m alebo 100 m? Koľko vlastne merajú paneláky pred školou? A ako sa to dá vypočítať, keď tak vysoko nemôžeme vyliezť?

Ďalej nás prechádzka môže zaviesť na detské ihrisko. Fúkaním do piesku v pieskovisku môžeme sledovať vznik rôznych tvarov púštnych dún. Na preklápacej hojdačke dokážeme porovnávaním dvojíc žiakov zoradiť celú triedu podľa hmotnosti. Na kolotoči na vlastnej koži pocítime odstredivú silu, na preliezačke môžeme experimentovať s ťažiskom.

Keď sa cestou zastavíme v obchode, môžeme skontrolovať výpočet výšky zliav a zistiť, aké museli byť pôvodné ceny, keď vieme, koľko stoja veci po zľave. Skutočne sa viac oplatí kupovať väčšie balenia produktov alebo je to len reklamný ťah? 

S receptom na koláč môžeme vypočítať cenu menšieho nákupu, prípadne odhadnúť mesačný rodinný rozpočet na potraviny. A koľkými rôznymi spôsobmi môžeme danú sumu zaplatiť, ak máme v peňaženke iba mince?

Medzi ľuďmi

Keď máme odvahu, môžeme sa s deťmi vybrať aj na frekventované miesta. Už počas cesty autobusom sa dá (okrem slušného správania) mnohému naučiť. Ako čítať grafikon na zastávke? Ktoré autobusy chodia najčastejšie? Prečo je interval medzi spojmi v niektorých časoch počas dňa kratší ako v iných? Koľko autobusov je práve na trati, keď cesta z konečnej na konečnú trvá 30 minút a autobus má 5-minútové intervaly?

V meste stretneme množstvo zaujímavých ľudí. Ak deti naučíme slušne komunikovať, môžu sa od nich veľa dozvedieť, napríklad prostredníctvom interview. Napríklad v období Vianoc môžeme na trhoch od predavačov v stánkoch zistiť, ktoré tovary sa najlepšie predávajú, kedy majú najviac zákazníkov, ale aj to, čo obnáša práca predavača. Od náhodných okoloidúcich sa môžeme dozvedieť ich rodinné vianočné tradície, štedrovečerné jedlo alebo čo by ich najviac potešilo pod stromčekom. Interview môžeme, samozrejme, robiť na akúkoľvek tému. Deti v skupinkách oslovia náhodných ľudí, pri troche šťastia na turistov si precvičia aj komunikáciu v angličtine a zistenia môžu ďalej spracovať a prezentovať spolužiakom.

Aktivít, ktoré sa dajú s deťmi vonku robiť, môžeme navymýšľať na stovky. Naším cieľom by pritom malo byť, aby deti chodili po svete s otvorenými očami a neprestali si klásť otázky a premýšľať o tom, čo okolo seba vidia. Tak sa z nich stanú zvedaví, kriticky mysliaci, aktívni a angažovaní ľudia, ktorým svet okolo nich nie je ľahostajný. Že pri tom preberieme ešte aj množstvo učiva zo ŠkVP, je vítaný bonus. 

Škola mimo školy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to top