Prečo dievčatá nechcú študovať vedu a technológie?

Pýtali sme sa priamo ich. Dievčat v 11 krajinách Európy. To, čo sme sa dozvedeli, nás prekvapilo. A prinútilo pozrieť sa viac na to, kde je náš priestor, aby sme školám pomohli. Čo sme zistili? Medzi 12. a 16. rokom prudko klesá záujem dievčat o štúdium matematiky, fyziky, chémie, prírodovedy či informatiky. Vyplýva to z výsledkov rozsiahleho unikátneho európskeho pries-kumu spoločnosti Microsoft medzi 11 500 školáčkami vo veku od jedenásť do osemnásť rokov, ktorý zisťoval, prečo sa dievčatá venujú štúdiu vedy a technológií oveľa menej než chlapci. Fakt, že záujem o vedu a technológie u tínedžeriek klesá, bol známy už predtým. Kedy sa však presne začína vytrácať? Slovenské dievčatá sa o tzv. STEM predmety (Science, Technology, Engineering and Maths) začínajú zaujímať až v 12 rokoch, čo je o rok neskôr, než je európsky priemer. Viac alarmujúci je fakt, že v období, keď sa rozhodujú o výbere školy a ich budúcom smerovaní, medzi trinástym a šestnástym rokom, sa ich záujem prepadne hlboko pod európsky priemer. 

Prečo je to tak? 

Prečo dievčatá nechcú študovať vedu a technológie? Výsledky prieskumu jednoznačne ukázali, že dievčatá nemajú o vedu a technológie záujem, pretože im chýba zážitok na vyučovaní, nevidia prepojenie odboru s praxou, nepoznajú ženské vedkyne ako vzory a vedu či technológie ich často učia muži, takže si nevedia samy seba v tejto profesii predstaviť. 

Ako zmeniť nezáujem na záujem?

Prieskum ukázal, kde sú najčastejšie príčiny nezáujmu. Tu ale nemôžeme skončiť. Konštatovať niečo je predsa málo a vidieť veci bez súvislostí je veľmi nebezpečné. Tak sme dali hlavy dokopy, zhodnotili skúsenosti našich inovatívnych učiteľov a hľadali cesty ako pomôcť. Naše skúsenosti jednoznačne hovoria, že ak učiteľ dokáže do vyučovania STEM predmetov vniesť zážitkové momenty a ukázať čaro experimentu, záujem žiakov rastie. Tu naozaj platí, že tomu, čo si môžem vyskúšať a zažiť, porozumiem skôr. A ak veciam rozumiem, dokážem sa pre ne nadchnúť. Na čo ale upozorňujeme, je fakt, že o budúcnosti detí v odboroch STEM by mali s dievčatami hovoriť aj rodičia, aby búrali stereotypy, že veda a technika je výsadou mužov. Veľkú úlohu vidíme aj na strane firiem, ktoré zase môžu prispieť k plastickejšej predstave dievčat o budúcom zamestnaní vo vede a technológiách. 

Ako Microsoft pomáha v STEM oblasti?

Môžu technológie pomôcť zvýšiť záujem o vedu, techniku, informatiku, prírodné vedy a matematiku? V našich ukážkových školách v Trstenej, Kechneci, Malackách a v Bratislave sa môžete presvedčiť, že môžu. Sú v nich inovatívni a nadšení učitelia, ktorí využívajú metodiky overené v zahraničí, učia hrou, prinášajú experiment priamo na vyučovanie a umožnia žiakom vyskúšať si mnoho vecí. Používajú moderné aplikácie, 3D modely, mobilné laboratóriá. Prinášajú zážitok z objavovania, reálnosť experimentu a využívajú prirodzený záujem žiakov o všetko nové. Komunikujú s kolegami v zahraničí, preberajú vyskúšané a zaujímavé postupy, spájajú žiakov s rovesníkmi v iných krajinách. Vyberú sa na virtuálny výlet pod morskú hladinu aj do ľudského srdca. Vyrobia so žiakmi vlastnú žiarovku aj pohyblivú ruku. Umožnia im naprogramovať novú hru a postaviť mesto v Mine-crafte. Aj zistiť, akú vodu majú v studni na chalupe. Dievčatám ukážu, že IT firma nie je len o mužoch, že počítače môžu ovládať rovnako dobre ako chlapci. A práve tým, ako učia, udržujú záujem o STEM predmety u svojich žiakov stále živý. Sú pre nich vzorom a inšpiráciou. Sprievodcom na ceste k budúcej zaujímavej práci vo svete vedy a techniky. 

Marcela Havrilová,
Education Lead, Microsoft Slovensko

Prečo dievčatá nechcú študovať vedu a technológie?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to top