Sme s vami – vzdelávanie s divadlom

Divadlo Jána Palárika v Trnave sa snaží vzdelávať nielen v divadle, ale aj v online priestore

Brány divadiel sú zatvorené. Umelci sa však rozhodli zostať aktívni a presunuli svoje aktivity do online priestoru. Pravidelný program s názvom SME S VAMI zahŕňa viaceré formáty určené špeciálne pre žiakov základných a stredných škôl a je zverejňovaný v týždňovom predstihu. Je vytvorený tak, aby oslovil všetky vekové kategórie a aspoň čiastočne suploval niektoré funkcie divadla – najmä oddychovú, zábavnú a edukačnú. 

Divadelné, literárne i výtvarné vzdelávanie pre základné školy

Pre prvý stupeň základných škôl prinášame každú nedeľu inscenované čítania najnovších rozprávkových kníh pod názvom Čítam, či tu. Inscenované čítanie príťažlivej novinky z oblasti súčasnej detskej literatúry, najmä od slovenských autorov, sa odohráva vždy na javisku, kde sú prítomní dvaja herci. Čítanie je snímané Mestskou televíziou Trnava, no rozprávky sú dostupné aj na YouTube kanáli divadla. Takýmto spôsobom divadlo uviedlo napríklad rozprávku Andrey Gregušovej o veľrybe Gréte, Včelára Jožka od Simony Čechovej, ale aj klasické rozprávky ako Janko Hraško a Snehová kráľovná. 

Pre žiakov od prvého do siedmeho ročníka ZŠ uverejňujeme každý štvrtok na sociálnych sieťach zábavno-vzdelávacie úlohy z našich tzv. pracovných listov k predstaveniam. Pracovné listy v našom divadle  vznikajú k predstaveniam pre deti namiesto bulletinov. Rozdávame ich školám pri návšteve predstavení Malý princ a Modrý vták. Žiaci môžu vypĺňať rôzne aktivity priamo v divadelnom foyeri počas prestávky alebo po skončení predstavenia. Úlohy podnecujú žiakov k hlbšej úvahe o hlavnej téme diela a jednotlivých nosných motívoch, ale zároveň poskytujú aj zaujímavé informácie o javiskových prostriedkoch, technikách, spisovateľoch a pojmoch z literatúry a drámy, ktoré sa nachádzajú v učebných osnovách. 

Žiaci všetkých ročníkov ZŠ si môžu vyskúšať svoje výtvarné nadanie a zručnosti vďaka kreatívnym výtvarným dielňam. Naša divadelná výtvarníčka Katarína Žgančíková vytvára pre mladšie i staršie deti fotonávody na výrobu hračiek, dekorácií aj praktických pomôcok. Návody majú rôzne úrovne obtiažnosti, no zakaždým pozostávajú z predmetov, ktoré sa bežne nachádzajú v každej domácnosti. Mladší žiaci si môžu vyrobiť napríklad líštičku z kartóna na vajíčka. Tí starší sa môžu pustiť aj do výroby vlastného bábkového divadielka.  

Pre druhý stupeň ZŠ vznikol formát Dome je prča (DJP). Herci Braňo Mosný a Silvia Soldanová prinášajú každú stredu na sociálnych sieťach paródiu niektorej známej rozprávky, resp. diela z povinnej literatúry. Vďaka svojim vtipným a veľmi výstižným verziám známych príbehov prinášajú žiakom nielen zábavu, ale aj dôležité poučenie o občianskej zodpovednosti a dodržovaní karanténnych opatrení. 

Vzdelávanie v divadle

Stredoškoláci a maturita zo slovenčiny

Pri tvorbe programu sme nezabudli ani na stredoškolákov. Obzvlášť sme mysleli na tých, ktorí sa musia pripravovať na maturity zo slovenčiny. Rozhodli sme sa nadviazať na aktivity spojené s našim vzdelávacím programom Škola (nie) je dráma. Tento program sme vyvinuli s cieľom prispieť k vzdelávaniu stredoškolákov formou divadla, najmä v oblasti literatúry, umenia a kultúry, estetiky, dejepisu a občianskej náuky. V  online formáte sme sa zamerali na vybrané kapitoly z literatúry, konkrétne na drámu a divadlo od antiky až po súčasnosť. Zameriavali sme sa najmä na historické obdobia, teóriu drámy, autorov a diela, ktoré sa najčastejšie opakujú v maturitných otázkach. Tento formát môže aj po skončení karantény poslúžiť študentom a pedagógom ako atraktívny doplnok výučby. Hlavným protagonistom a tvorcom tohto programu je herec Michal Jánoš. Vo svojich približne desať minútových videách stvárňuje postavu divadelného kritika, ktorý prostredníctvom špeciálneho vynálezu privoláva hercov z rôznych historických období priamo do svojej obývačky a kladie im neľahké otázky. Študenti sa dozvedia nielen obsahy hier z povinnej literatúry, ale aj pikošky a zaujímavosti o dramatikoch a v neposlednom rade získajú predstavu o tom, ako vyzeralo v danej dobe divadlo a aká bola inscenačná prax. Michal Jánoš pozýva všetkých študentov i pedagógov na dobrodružné a zábavné túry do histórie a jeho program nájdete na YouTube kanáli divadla pod výstižným menom – DraMatúra. 

Vzdelávanie v divadle

Popri vzdelávaní nezabúdajme na pohyb a relax

Pedagógom a rodičom dávame do pozornosti oddychovú časť programu zameranú na umelecké zážitky a relax. Na sociálnych sieťach uverejňujeme pravidelne chvíľku poézie s vynikajúcimi hercami Vladimírom Jedľovským a Tatianou Kulíškovou. V ich podaní si môžete vypočuť najväčšie skvosty svetovej i slovenskej básnickej tvorby. Každú sobotu doobeda vysielame program Divadlo je pohyb, v ktorom profesionálna tanečníčka a inštruktorka jogy Ivica Franeková prezentuje jednoduché a veľmi efektívne cvičenia na relaxáciu a posilnenie tela. Vychádza pritom zo základov jogy i súčasného performatívneho umenia. Okrem toho sa snažíme ponúknuť našu primárnu – divadelnú činnosť aspoň formou záznamov z divadelných inscenácií. Každý utorok a piatok sú sprítupnené na YouTube kanáli nové záznamy. Niekedy ide naozaj o kultové predstavenia a priam archívne kúsky.  

Hoci sa neocitáme v komfortnej zóne, online program je momentálne jediný spôsob, ako sa vieme svojim divákom priblížiť a spestriť im tieto náročné chvíle izolácie. Našu ponuku mienime priebežne obmieňať a dopĺňať o nové formáty. Naďalej sme tu pre vás alebo lepšie povedané – SME S VAMI! 

Prečítajte si aj ďalšie divadelné inšpirácie pre školy z Bábkového divadla na Rázcestí v Banskej Bystrici.

Sme s vami – vzdelávanie s divadlom

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to top