(Vý)činy slovenčiny – divadelná hodina slovenského jazyka

Divadlo v školách – slovenčina a vybrané slová

Bábkové divadlo na Rázcestí pomáha s vyučovaním slovenčiny a vybraných slov

Bábkové divadlo na Rázcestí v Banskej Bystrici pôsobí na slovenskej divadelnej scéne 60 rokov. Vo svojej tvorbe sa zameriava na publikum rôznych vekových kategórií a aktuálne má v repertoári 24 inscenácií pre deti a 14 inscenácií pre mladých ľudí a dospelých.

Keď divadlo zabáva, ale aj vzdeláva

Špeciálnou líniou záujmu a tvorby divadla je kontinuálna spolupráca so školami všetkých stupňov, od materských po vysoké. V r. 1993 vznikol prvý divadelno-školský projekt v histórii divadla – Divadelný mlyn – päťročná spolupráca medzi divadlom a Základnou školou Sitnianska v Banskej Bystrici.

Najnovším projektom v tejto línii tvorby je divadelná jednoaktovka (Vý)činy slovenčiny, ktorá mala premiéru v júni 2020. Vznikla v koprodukcii spriateleného občianskeho združenia Rázcestie ako profilová akcia divadelno-školského projektu DIVADLO + ŠKOLA = 2020.     

V projekte sú zapojené štyri základné školy v Banskej Bystrici a Hriňovej. Spolupráca medzi divadlom a školami zahŕňa rôznorodé aktivity – inscenované čítania v triedach, návštevy predstavení v divadle, herci sa zúčastňujú školských akcií (odovzdávanie vysvedčení, pasovanie prvákov…), divadelné otvorenie školského roka (udialo sa 2. 9. 2020 na ZŠ Slobodného slovenského vysielača v Banskej Bystrici), vedenie tvorivých kurzov a krúžkov priamo v triedach a pod. 

(Vý)činy slovenčiny v školách
(Vý)činy slovenčiny v školách

(Vý)činy slovenčiny v školách

Divadelné predstavenie (Vý)činy slovenčiny je venované žiakom a žiačkam, ktorí sa spoločne pasujú s roztomilou kapitolou slovenského jazyka – s vybranými slovami. Žiaci majú príležitosť zažiť „inú“ hodinu slovenčiny priamo v prostredí svojej triedy. Počas predstavenia sa stretnú aj s ďalšími oblasťami našej materčiny. Na potulkách so slovenským jazykom ich sprevádzajú Jazyčník a Jazyčnica, herec a herečka divadla. Najprv sa spoločne pozrú na abecedu, aké ohybné a čarovné môžu byť písmenká. Abecedná exkurzia sa končí otázkou: Ako sa ypsilon dostal do slovenčiny?

Na ceste za históriou písania tvrdého a mäkkého Y/I sa zoznámia s národovcami, jazykovedcami Ľudovítom Štúrom, Jozefom Miloslavom Hurbanom, Michalom Miloslavom Hodžom, Martinom Radlinským, Jánom Palárikom, Jozefom Hollým a inými kodifikátormi slovenského jazyka.

Po uznaní slovenčiny za spisovný jazyk sa objavná cesta posúva k zastávkam, akými sú jazykolamy, farebné slová, asociatívne písanie… Účastníci zájazdu dorazia až k vybraným slovám. S tými sa spolu s Jazyčníkom a Jazyčnicou zahrajú prostredníctvom rôznych hádaniek, prešmyčiek a interaktívneho kvízu. Po spoločne prelúskanom jazykovom stretnutí získa školský kolektív certifikát o úspešne zloženej skúške z vybraných slov.

Žiaci po predstavení (Vý)činy slovenčiny v triede
Žiaci po predstavení (Vý)činy slovenčiny v triede

Pokračovanie úspešného projektu

Autorkou námetu, scenáru a režisérkou jednoaktovky je Iva Rečislawa. Za týmto psuedonymom sa skrýva dlhoročná tvorkyňa BDNR dramatička, dramaturgička a režisérka Iveta Škripková. V r. 2015 vznikla v réžii Ivety Škripkovej inscenácia Náukobeh slovenčini, ktorá bola venovaná predovšetkým stredoškolákom. Približovala historické procesy okolo kodifikácie slovenskej reči a rôznorodé súčasné jazykové trendy (anglicizmy, slang…). Lingvistické témy interpretovala štvorica muzikálne nadaných hercov a herečiek, vďaka čomu v inscenácii zazneli rôzne rytmy, spev, rap, beatbox a pod. Inscenácia mala mimoriadny úspech u školopovinného publika, stala sa prvou inscenáciou v histórii divadla, ktorú si organizovane objednali samotní študenti.

(Vý)činy slovenčiny nepriamo nadväzujú na tento úspešný projekt a sústredia sa na mladšie publikum. Interaktívnou formou deťom približujú slovenský jazyk a jeho zákutia a v neposlednom rade – divadlo a jeho čarovnosti. Tvorivému tímu pod vedením Ivy Rečislawy sa podľa ohlasov od pani učiteliek podaril zmysluplný krok smerom k školopovinnému publiku.

Výber zo spätnej väzby po návšteve generálky inscenácie, p. uč. Slávka Ďurianová, ZŠ Ďumbierska, Banská Bystrica

„Opäť ste nás nesklamali počnúc témou, spracovaním až po scénické zobrazenie. Tematicky sa hra so slovami hodí od 3. až po 7. ročník, kde sa v rámci jazyka venujeme nielen pravopisu, ale aj histórii vzniku slovenčiny. Zazneli mená tých, ktorí sa o to pričinili a ovplyvnili existenciu nášho národa. Aj v škole sa snažíme, aby deti vnímali jazyk v týchto dobových súvislostiach a nespájali si slovenčinu len s náročným pravopisom, ktorý im robí veľké problémy.

Som veľmi rada, že ste sa na túto tému pozreli z hravého pohľadu, vtiahli deti do deja a zároveň precvičili neobľúbené vybrané slová. Divák musel vnímať zmyslami, hľadať, premýšľať a pracovať s predstavivosťou. Niekedy sa stratil, ale keď bol trpezlivý, našiel si cestu k cieľu. Občas tá trpezlivosť chýbala, pretože dnes sa nečaká, všetky informácie prichádzajú rýchlo a priamočiaro. Tomuto trendu BDNR nepodľahlo a statočne ponúka hru na hľadanie zmyslu. Z môjho pohľadu je to správna, aj keď oveľa ťažšia cesta.”

Do divadla prišli písané aj kreslené ohlasy priamo od detí:

„Divadlo sa mi veľmi páčilo. Páčilo sa mi napríklad, ako s nami robili všelijaké srandy. A ako zvýrazňovali písmenká. Alebo ako hrali tých ujov. A ako sme súťažili.“

„Na tomto divadle sa mi páčilo to, ako ku každému písmenku pridali nejakú vetu. Herci boli milí a predstavenie bolo zábavné. Zaujalo ma aj to, ako robili písmenká. Dávali nám aj všelijaké hádanky. Najskôr som si myslela, že ma to nebude baviť, ale potom ma to bavilo.“

Žiaci a žiačky zo ZŠ Spojová v Banskej Bystrici

(Vý)činy slovenčiny sú mobilným projektom vhodným do školských priestorov. Konkrétny termín predstavenia sa dá objednať po dohode s produkciou divadla.

Projekt DIVADLO + ŠKOLA = 2020 vznikol ako príspevok k aktuálnemu Roku slovenského divadla 2020 a má ambíciu priniesť medzi deti aktívne posolstvo 100 rokov existencie profesionálneho divadelníctva na Slovensku.  

Prečítajte si aj ďalšie divadelné inšpirácie pre školy z Divadla Jána Palárika v Trnave.

(Vý)činy slovenčiny – divadelná hodina slovenského jazyka

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to top