Tvorivo o ochrane prírody

Na hodinách etickej a náboženskej výchovy sme sledovali poučný dokumentárny film Home od francúzskeho fotografa Yanna Arthusa-Bertranda. Producentom filmu bol Luc Besson. Film sa nakrúcal  vo viac ako päťdesiatich štátoch na všetkých kontinentoch a bol uvedený 5. júna 2009 (Deň ochrany životného prostredia).

Počas sledovania filmu sme vypracúvali otázky a informácie sme si zapisovali do vopred pripravených pracovných listov s názvom Karta pozorovateľa. Po dopozeraní filmu sme diskutovali o tom, čo sme videli. To bol 1. krok projektu.

V druhom kroku projektu sme robili dve zaujímavé aktivity: strom a bingo.

Strom bola tvorivá aktivita, na ktorej pracovala celá trieda. Triedna pani učiteľka nás rozdelila do dvoch skupín a na veľký papier sme nakreslili jednoduchý veľký strom. Do hrubého a mohutného kmeňa sme napísali problém, ktorý sa týkal filmu Home, a to bola rovnováha života na Zemi. Koreňom pripadli príčiny problému, jablká znamenali riešenia, listy boli dôsledky a škodcovia znázorňovali javy, ktoré by mohli riešenia ohroziť.

Druhá aktivita bola bingo. Pri tejto aktivite sme sa navzájom pýtali a odpovedali na určené otázky v odpoveďovom hárku, napr. Poznáš niekoho, kto používa doma úsporné (energiu šetriace) žiarovky? Poznáš niekoho, kto využíva slnečnú energiu na ohrev vody alebo na výrobu elektriny alebo používa zošit vyrobený z recyklovaného papiera? Zvíťazil ten, kto mal vyplnené všetky políčka listu bingo.

V treťom kroku sme konali v prospech prírody. Čistili sme areál školy a okolie školy. Bolo to počas Týždňa Zelenej školy vrátane Dňa Zeme. Pri tejto aktivite bolo počuť veľa smiechu, ale zároveň sme získali dobrý pocit. Táto aktivita bola najúnavnejšia, ale asi najhodnotnejšia, veď sme niečo urobili pre prírodu! Zámerom tohto projektu bol uvedomiť si, čo sme spravili a zároveň uvedomiť si, ako môžeme pomôcť!

Nakoniec sme na hodine slohu vytvorili správu do novín. Hlavou tohto projektu bola naša triedna Eva Bežáková. ν

Kristína ONDRÁŠOVÁ
príma, Gymnázium, Dubnica n. Váhom

Tvorivo o ochrane prírody

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to top